آب و هوای جاغوری عکسهای جاغوری مطالب عمومی

فصل پاییز است و هوا سرد – برگها ریزان ریزان ورنگها زرد…

به نام آنکه هست کننده و نیست کننده ماست!
کوتاه دست نوشته در مورد فصل پاییز ( خزان ).

فصل فصل پاییز است و هوا دارن سرد میشوند گویا فصل سرد زمستان نزدیک شده است.
برگها رو به زردی شده و مانند گلهای که در فصل بهار از درختان به زمین پروازکنان حرکت میکند، به سوی زمین میپرد و این بار این درختان دیگر جز شاخه خشک و ساقه چیزی دیگری در آن نخواهد ماند. درختانیکه قبلا ً دارای برگهای سبز بودند، شاخچه های گل که دارای شگوفه های زیبا بودند و طبیعت را با خود آراسته نموده بودند.
ماه قبل طبیعت را همه سبزه پوشانیده بودند و هر طرف را که چشم می انداختیم، لذت خاصی داشت؛ اما اکنون دیگر آن لذت ها باقی نمانده، بل زردی علفها، گیاهان، درختان، سردی هوا، کم شدن زمان نورانی طبیعت و افزایش مدت زمان تاریکی ( کوتاه شدن روز ) همه جاگزین آن خوبیهای فصل بهاری شده که همه آن خوبی ها را از طبیعت گرفته اند. این فصل پاییزی برای ما درس میدهد که لباسهای گرم خودرا بدوزیم و یا آنرا از بازار خریداری نماییم تا در فصل سردتر از این ( زمستان ) که به دنبال پاییز آمدنی است بتوانیم خودرا از سرما حفاظت نماییم. این فصل مارا وا میدارد که هیزم های زمستانی را آماده سازیم که در روزهای برفباری با سوختاندن آن خانه مارا گرم سازد.
پس بیایید ای هموطنان که درسهای این فصل را بیاموزیم و به سخنان آن گوش دهیم و مواد لازمه که برای فصل زمستان نیاز است آماده سازیم تا بتوانیم از سرمای بیش از حد آن خودرا حفاظت کنیم.

فصل پاییز است و هوا سرد
برگها ریزان ریزان ورنگها زرد
طبیعت گواه سردی زمستان دهد
فصل پاییز است و سردی و گرمی در نبرد
ابرها همه سایه افگنده بر طبیعت
گهگاهی دانه مراورید بر زمین ریزد
طلوع آفتاب شده ناوقت و غروب آن وقت
هوای گوارای بهار رفت و آمد هوای سرد
رحمت ” رحمانی ” نوشت این شعر ومقاله
نشرشد به جریده، که حقیقت است این دمای سرد.

نویسنده:رحمت الله ” رحمانی ” دانش آموز صنف هفتم لیسه مزاربی بی

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۸ Comments

Leave a Comment