افغانستان خبرها سیاست مطالب عمومی

امضای موافقتنامه امنیتی یا ثبات افغانی!

سرانجام با روی کار آمدن حکومت جدید، افغانستان پیمان امنیتی با امریکا و ناتو را امضا کرد.

این پیمان را از جانب افغانستان حنیف اتمر مشاور ارشد امنیت ملی و از جانب آمریکا جیمز کننگهم سفیر آمریکا در افغانستان امضا کردند.

بلاخره بعد از مدتها چانه زنی میان امریکا و افغانستان روز گذشته موافقتنامه امنیتی میان این دو کشور به امضا رسید.

این موافقتنامه در حالی به امضا میرسد که رییس جمهور کشور اشرف غنی احمدزی گفته بود که بعد از پیروزی در انتخابات و انتخاب وی به حیث رییس جمهور افغانستان، این موافقت نامه را فردای آن روز به امضا خواهد رساند. موافقتنامه که حامدکرزی رییس جمهور پیشین این کشور آنرا امضا ننموده بود.

حالا سوال اینجاست که با امضای این موافقتنامه آیا این جنجالها و چالشهای که مردم افغانستان با آن گرفتار اند به پایان میرسد یا خیر؟ اول اینکه چرا این موافقتنامه امنیتی میان این دو کشور به امضا رسیده است؟

آیا مداخلات کشور های همسایه افغانستان دیگر متوقف خواهد گشت؟ واکنش ایران که همسایه نزدیک افغانستان میباشد و در عین حال یکی از مخالفین امریکا، در مورد چگونه خواهد بود؟ و بلاخره این موافقتنامه به نفع امریکا است یا به نفع افغانستان یا به نفع دو طرف؟

باورهای مردم را در پاسخ به این سوال که چرا موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا به امضا رسیده میتوان نوشت که : افغانستان فعلا در حالت قرار دارد که به هیچ وجه توانایی این را ندارد که ثبات را در کشور به صورتی که مطلوب است بیاورد، چون این کشور سه دهه است که در جنگها سوخته و ویران گشته است، و در دوران حکومت کرزی، گرچا پیشرفتهای هم صورت گرفته ، اما نه به حد که باید میشد، فرصتها زیاد بود، اما استفاده کمتر صورت گرفت و اکنون هم زمانی رسیده است که اگر این موافقتنامه امضا نمیشد بدون شک نیروهای باقیمانده امریکا بعد از سال 2014 افغانستان را ترک میگفت و میرفتند و آنگاه مداخلات کشورهای همسایه شدت میگرفت و افغانستان بازهم همان افغانستان میشد که در دهه هفتاد ما شاهد آن بودیم.

مورد دیکر اینکه کرزی بعد از 13 سال حکومت پرده از سیاست های امریکا و پاکستان در قبال افغانستان برداشته و میگوید که این دو کشور منفعت شخصی کشور خودشانرا در افغانستان دنبال مینمایند نه منافع ملی افغانستان را ! این خود هم یک سوال است آیا امریکا در دوران حکومت کرزی به خاطر عدم امضای توافق نامه این سیاست را پیش گرفته بود؟ آیا این بار که موافقتنامه به امضا رسیده از کجا باید مطمئن شد که سیاست های که آقای کرزی میگفت دوباره دنبال نمیشود؟.

در این مورد هم حکومت افغانستان باید اقدامات جدی را روی دست بگیرد تا هرچه بیشتر از موافقتنامه امنیتی به نفع خود استفاده نماید، و نگذارد که به نفع یک طرف که امریکا باشد استفاده صورت گیرد  و به ضرر افغانستان تمام شود.

مداخلات همسایه های افغانستان هم یک چالش بزرگ و عمده در افغانستان میباشد، همسایه های این کشور هیچگاه نخواسته که افغانستان آرام باشد و صلح و ثبات داشته باشد. سالهای متمادی است که مزدوران این همسایه ها در افغانستان حمله نموده و از راههای متفاوت کوشش نموده که این کشور مسلمان و متحد را به نام های اقوام چون: هزاره، پشتون ، تاجک، ازبک و غیره و یا از طریق مذهب استفاده های زیاد نماید، اما دولت افغانستان تا هنوز در مورد هیچکار نتواسته است. که این بار از دولت جدید توقوع میرود که در قبال مداخلات کشورهای همسایه باید بسیار جدی عمل کرد و نگذاشت که این کشور را به میدان جنگ مبدل سازد.

از آنجاییکه کشور ایران سالهاست که امریکا را دشمن خود میداند و هیچکاه رابطه خوبی با امریکا ندارد و این بار که موافقتنامه میان افغانستان، همسایه نزدیک ایران و امریکا امضا شده، یقینا که ایران هم آرام نخواهد نشست، ایران هم تا حد توان کوشش خواهد نمود که افغانستان را میدان جنگ ساخته و به هرنوعی که میشود با نیروها امریکایی در این کشور جنگ خواهد کرد. که بازهم توجه جدی دولت در این مورد ضروری پنداشته میشود.

اگر افغانستان بازهم مثل دولت قبلی بی تفاوت باشد و هر سند که امضا میشود در دوسیه ها باقی بماند بدون شک که ماندن آن در دوسیه جز ضرر به افغانستان هیچ منفعت نخواهد داشت، حکومت افغانستان باید بی نهایت تلاشها را به خرچ دهد که از امضای این توفقنامه بیشترین منفعت را ببرد و صرف به امضای روی کاغذ متکی نباشد  چون خود کاغذ در ذات خود آنقدر ارزش ندارد؛ اما این امضا روی آن کاغذ از نقطه نظر سیاسی دارای ارزش والای میباشد چون به منظور ثبات در کشور به امضا رسیده و مردم افغانستان هم ثبات میخواهد نه جنگ، بنا دولت مردان باید از این فرصت طلایی استفاده نموده و خواست مردم افغانستان را برآورده سازد.

منتظر نظریات تان میباشم.

بنویسید  این جا نشر میشود!

رحمانی جاغوری – ‏2014‏/10‏/01 « کابل »

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment