اخبار ویژه انتخاباتی سیاست مطالب عمومی

زین الله “متین”: دلیل عدم واکنش مردم در قبال انتخابات چی بوده میتواند؟

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی از پرجنجال ترین و معضل آفرین انتخابات در طول ادوار انتخاباتی بود. مردم افغانستان هیچ پیشینه ی انتخاباتی با این همه جنجال و گرودار نداشتند و در آینده هم نخوهد داشت.

من نمیخواهم از بودم، بودم؛ حرف بزنم، یعنی اینکه: نمیگویم قبلا شاهان، حاکمان و فرماندهان ما چقدر جور، شجاع، صریح و ملت دوست بودند چون اینها روز روشن برای مردم ما و جهانیان آشکار است. جهانیان میدانند که وزیر اکبرخان، شاه امان الله خان، سردار پاینده خان و…. صدها صدها مجاهد وطن پرور دیگر برای این سرزمین چی کردند؟؟؟

دو ابر قدرت بزرگ جهان از دست مردم غیور ما چی زخمها که ندیدند، که حالا زخمها ناسوز شده اند.

خیلی خوب!

اینها یک طرف چون اینها را اگر کسی بخواهند بداند کتاب تواریخ که کم نیست. حالا سوال اینجاست چرا مردم آنچنان که بای عکس العمل میداشتند در قبال انتخابات عکس العمل صریح نداشتند. چــــــرا؟؟؟

من عوامل گوناگون را دخیل قضیه میدانم؛ اما از میان آنها دو عامل را برمیگزینم: 1- سیاست زدایی، 2- فقر و رکود اقتصادی.

حال میخواهم به شرح مختصر هرکدام از این عوامل فوق بپردازم.

1-      سیاست زدایی: در نخست باید بگویم که برداشت عامیانه و اما ریاضیکی از سیاست خیلی جالب است که میگویند:

Lim سیاست  = پدر3  + مادر2 + برادر

0        اقارب

بلی، این است برداشت عامیانه از سیاست!

اما در واقع، سیاست واقعی خلاف این است: سیاست یعنی تدبیر و چاره سنجی برای پیش آمد و مشکلی!

خوب حالا سیاست زدایی یعنی چی؟؟؟

سیاست زدایی که معادل آن دیپولیتزه است، به اصطلاح عام یعنی گرفتن اختیارات سیاسی و بی احساسی در قبال سیاست ملت و کشور .

خوب است یک مثال مقایسوی قدیمی داشته باشیم تا بهتر واضح شود:

دو سلسله معروف در در تاریخ اسلام و عرب وجود دارد، یکی عباسیان و دیگری امویان میباشد. امیوان بیش از 90 سال حکومت نکردند در حالیکه عباسیان قریب به 500 سال بر سراسر جهان اسلام و قلمرو مسلمین حکومت راندند، چرا و چطور؟؟

چون در زمان امویان مردمان نترس و سلحشوری طرماح، زید، ابراهیم و ابومسلم خراسانی وجود داشتند و اینان باعث میشدند که و حکومت و خلافت اموی زیز انگشت انتقاد باشد.

وقتیکه عباسیان به قدرت رسیدند مشاوران عباسی باهم نشستند و برنامه ی را ریختند گفتند اینها را باید سیاست زدایی کنیم که اینان دیگر درامور مملکتی دخالت نداشته باشند؛ اما چطور؟

آنان پلان دقیق  و منظمی را طرح کردند ” مردم را به سوی علم و فرهنگ سوق میدادند ” با وجودیکه این کار شان خوب بود؛ اما مردم را بی خاصیت ساختند. حتا مالیات را به هفتاد میلیون رساندند که این هزینه ی بود کمرشکن برای مردم.

ابتدا او اعلان نمودند که هرکه یک نوشته یا کتاب از عربی به عربی ترجمه کند برابروزنش طلا میدهیم، همگی وسایل جنگی شانرا فروختند تا کتابی بخرند و ترجمه نمایند.

در این قسمت علی شریعتی جالب مینویسد: یکی، از ضخیم ترین پوست را و ضخیم ترین کتاب عربی را انتخاب نمود و ترجمه کرد طوریکه در یک صفحه آن نوشته بود “خ” و در دیگری “ر”. چند صد جلد شد، آورد خدمت خلیفه؛ وزیر خلیفه گفت: این مرد دروغ میگوید، در هر صفحه فقط یک حرف نوشته. خلیفه به سخنان او انتقاد نکرد و برابر وزنش به مرد طلا داد.

وزیر گفت: خلیفه این مرد بالای ما کلاه گذاشته!               حال ببنید جواب خلیفه را که زیربنای اکثر سیاست امروزی است:

( ” خیر است ” اگر او کلاه را سر کا گذاشت، ما کلاه بزرگی را بالای سر همه گذاشتیم )

امروز هم کلاه بزرگتری سرما گذاشه شده اند، اگرچاّ تمام اکتشافات و پیشرفت بشریت مرهون این کلاه است؛ اما با آنهم جسارت درونی را از ما میگیرد فقط همین خرد را دارد وبس!

زمانی بود مردم ما امنیت داخل شانرا میگرفت که هیچ، حتی بزگترین امپراتور های جهان که روسیه و انگلیس که بودند میگفتند در قلمرو شان آفتاب غروب نمیکنند؛ با آنان نیز درگیر جنگ بودند و مردانه وار از تمامیت ارضی شان دفاع میکردند و سربلند زندگی میکردند.

حالا چی؟  اگر بگویی AK47 یا RPG7، جوانان ما میترسند که خدابا این چی قسم حیوان باشد؟؟؟ آیا از فقاریه ها اند یا غیر فقاری؟

از صنف سلیاتا است یا خواهرزاده پارامیشیم؟ و…

امروزه ناتو وقوای امریکایی در کشور ما حضور دارند و یکی هم این جسارت دوره اموی را ندارند که بیایند ودر مقابل دولت بگویند که فلانی چرا چنین؟ چرا چنان؟!و….

خوب به هرحال از مثالها حتما دانسته شده چون گویند “به در بگو تا دیوار بشنوند!”

این یکی از عواملی است که مردم مارا از واکنش در قبال این معضل باز داشته است.

2-      فقر و رکود اقتصادی:

فقر و رکود اقتصادی نیز به نوبه خود یکی از بدبختی های است که مردم مارا کمین گرفته است. فقر دست و پای انسان را میبندد، قسمی گویند فقر برابر به کفر است. سعدی چه زیبا گفته است: درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ کادالفقر ایکون کفرا.

آری! مردم ما با این اژده ها  همیشه در مبارزه بوده و دست وپنجه نرم نموده میکند. زنگی ما به تحول فقر و غنا، گره خورده و هیچ گاه از این حلقه فقر و غنا بیرون نیامده است یا به عباره دیگر کشور ما متشکل از جامعه های طبقاتی است که اکثرا حد وسط از میان رفته و فقط فقر و غنا مانده است.

آنانیکه کمی پول دارند ( حال ما برا راههای به دست آوردن آن کار نداریم ) بر این کشور بی باور شده بودند و پولهای شانرا میکشیدند و سهام شانرا خارج میکردند و بازار روبه رکود بود که درد آنرا ملت بیچاره میکشید.

حال سوال اینست که فقر و غنا چی تأثیری برفعالیتهای مردمی برضد معضل انتخاباتی گذاشت؟

به نظر من تأثیر کاملا عمیق و ریشه یی دارد چون به آنهاییکه کمی پول داشتند پول شانرا میکشیدند چون میترسیدند که مبادا غرق شوند. آنانیکه پول نداشتند فقط به غم شکم خود مانده بودند که روز چه بیابند که شب بخورند. ثروت مندان ما خارجی و داخلی های مان که گرسه باشند  که عکس العمل نشان میدهند؟ طالبان مردم را میکشتند، راکت پراگنی پاکستان از یک سو کمر مردم مارا شکسته و فضای برای نفس کشیدن باقی نگذاشته، چی رسد به اینکه از زبان چیزی بگوید.

این هم مانند مثل معروفی شده که میگویند ” به مرگ بگیر که به درد راضی شود “.

حال هم مردم ما را به شکم نان گرفته تا به انتظار چندین ماهه راضی شوند، مردم بیچاره از بس فقر، کراچی و دست فروشی شانرا بیشتز از مسئله انتخابات یا ( ع و غ ) دوست دارند.

این بود مختصر عواملی که که در باره مهرلاک شدن دهن مردم بیان شد؛ البته عوامل بیشماری اند که که در این کار دخیل اند که توضیح هرکدام آنها وقت سی ساله و مثنوی هفتاد من کاغذ را میخواهد.

در اخیر به عنوان نتیجه اینکه: سیاست زدایی، فقر و رکود اقتصادی یکی از کشنده ترین عواملی است که برای یک جامعه انسانی به وجود میاید.

که به یاری و امید خداوند متعال در آینده های نزدیک ضد این دو ویروس را خواهیم داشت.

 

زین الله ” متین ”  متعلم صنف دوازدهم لیسه هدایت سنگشانده.

یادداشت: وبسایت جاغوری نیوز ضمن تشکری و ارائه خدمات برای شما دوستان عالیقدر، از هرنوع مطالب، عکس ها و  ویدیوها و حتا اعلانات بازرگانی شما عزیزان استقبال مینمایند.

دانش آموزان، دانشجویان و بقیه قلم به دستان و علاقه مندان عزیز میتواند که هرنوع دست نوشته های شانرا به صورت آزاد در وبسایت جاغوری نیوز، با در نظر داشت قوانین جمهوری اسلامی افغانستان برای بینندگان گران ارج به دست نشر بسپارد.

رحمانی جاغوری – 6 – میزان – 1393 « کابل »

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment