مطالب عمومی

بندآب کهنه ده نمونه برای فردا

نوشته شده احمدی وفا

 

جاغوری یکی از ولسوالی های دوردست ولایت غزنی میباشد
مردم این ولسوالی هم زراعت پیشه اند وهم دست باز درتجارت دارند

جاغوری از پرنفوس ترین ولسوالی های ولایت غزنی است که جمعیت 300 هزار نفری را درخود جای داده است
این ولسوالی طی یک دهه حکومت مرکزی کمتر درمحراق توجه بوده وخصوصا دربخش زراعت وکمک به دهاقین هیچ کار صورت نگرفته است
باوجود که جاغوری سرشار ازمنابع آبی میباشد اما کمتر ازآبهای رودخانه به خاطرنبود امکانات وبندهای آب گردان استفاده صورت گرفته است
کوه های مرتفع این ولسوالی بزرگترین ذخیره گاه آب درفصل زمستان میباشد ودربهار باذوب شدن برف ها وجاری شدن آب ازچشمه سارها دیده میشود که همه آبها به هدر میرودودرتابستان مردم باکمبود آب زراعتی وآشامیدنی مواجه میگردند
درین اواخر میان مردم انگیزه خلق شده تا چگونه جلوآبهای اضافی رادرگودال ها ذخیره نمایند تا ازآن درتقویت آب چاه ها،قول آبه ها ، وکاریزهاکارگرفته شود
یکی ازین بندهای آب ذخیره ی بندکهنه ده سنگماشه جاغوری است که درحدود هفت سال پیش توسط آقای احمد حسین جاغوری وبه همکاری مردم منطقه ایجادگردیدکه طی همین سالها ده هاقریه ازذخیره آب آن مستفید گردیدند
ودوباره برای توسعه آن دست به کارشدندکه ازیک ماه به اینطرف کارمجدد این بند آغازوهم اکنون جریان داردکارتخنیکی آن توسط آقای محمود خان جاغوری به پیش برده میشود
درین بند روزانه دوبیل میخانیکی مصروف کندن کاری است که تاکنون 80 فیصد کارش پیش رفت داشته است
این بندذخیره ی پس ازتکمیل، زمان که به بهره برداری سپرده شود احتمال داردبا عمق بیش از12 متر ظرفیت ذخیره آب راداشته باشدواحاطه این بند به 431 متر میرسد
آقای محمودخان جاغوری که تجربه ساخت بندهای آبی راداردتصمیم گرفته پس ازتکمیل بند کهنه ده درقسمت پشته بازارسنگماشه جاغوری درمحل مناسب که قبلن انتخاب شده میان علیاد وممدک جدیدن یک بند ذخیره دگر نیز بسازدکه اعمار آن میتواندسبب ساخت تشناب های مدرن دربازارشودو قریه های پایین تر ازبازارمرکزرا کاملن تحت پوشش قرارمیدهد

هدف ازایجاد بندهای آب این بوده میتواند،ازهدررفتن آبهای اضافی جلوگیری شده زراعت رشدخواهدکردزمینه کاربشتر میگرددومردم برای خود کارمیکنند
هرگاه مردم بیشتر به این توانای فکری برسند که سرمایه گزاری بنیادی داشته باشند قطعی است که اقتصاد مردم رشدکرده نیازمندی های مردم نیز مرفوع وجامعه به خودکفای نزدیک میشود

 

2

1

درباره نویسنده

احمدی وفا

۱ نظر

  • سلام به جاغوری نیوز و سلام به آقای احمدی وفا
    خدا کند که جور و تیار باشید من از شهر جاگارتا با شوما استم و تشکر از شما که مارا باخبر میسازید خیر ببنید

Leave a Comment