شخصیت های جاغوری مطالب عمومی

باز نویسی زندگی نامه ، کارکرد و فعالیت های علمی و فرهنگی دکتر حفیظ الله شریعتی سحر

دکتر حفیظ الله شریعتی سحر در سال ۱۳۵۷خورشیدی در غزنی، جاغوری متولد شد. او پس از تکمیل دوره متوسطه به پاکستان- کویته کوچید؛ همرا با درس در حوزه علمیه دپلوم انسانی گرفت. پس از آن از دانشکدهی هنرهای دانشگاه بلوچستان پاکستان لیسانس هنر دریافت کرد. سپس به ایران رفت و همرا با کار در آهنگری و ساختمانی در تهران دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی(لیسانس) و کارشناسی ارشد (ماستری) روزنامه نگاری(ژورنالیسم) خواند. وی درس خواندهی ادبیات و زبان شناسی در مقطع دکتری است. حوزه علاقهمندیاش همواره روزنامه نگاری، ادبیات، مطالعات زبان شناسی، مردم شناسی، نقاشی و کاریکاتور است. در این مورد وی در چند نمایشگاه فردی و جمعی نقاشی شرکت کرده‌ است. او بیش از ده سال است که به سرودن شعر، ترجمهی شعر و مطالعات ادبی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگ شفاهی مردم مشغول است. پایان نامه دکتری وی(توصیف و بررسی گویش هزارگی) بر اساس نظریه ردهشناسی است که شریعتی آن را در پنج فصل گردآورده‌است و نخستین مطالعات جدی زبان شناسی در این گویش است. پایان نامه ماستری وی تحت عنوان: (تحلیل گفتمان روشنفکری در افغانستان) دفاع شده است. از وی هشت مجموعه شعر: حدیث سپیده، در آستانه باران، گریه‌های مریم مصلوب، از روی دست زلیخا، کابوس‌های رنگی، شب عریان از بام خانه‌ام می‌گذرد، خیابان ها از من به تنگ آمدهاند، دختران رودخانه هیرمند و یک مجموعه شعرترجمه از زبان اردو و انگلیسی(آیینه در آیینه) که به شعرهای بانو ممتاز رینو اختصاص دارد، بانو ممتاز رینو شاعر کلاسیک سرای بنگلادیش است که اکنون در امریکا به سر می‌برد. و همین طور (پراکنده‌های در باد) جستاری در فرهنگ شفاهی مردم غزنی و (اوسانه‌های مادرم) که شریعتی پنجاو پنج افسانه از مردم غزنی را گردآوری، بازنویسی کرده‌است، (افغانستان در غربت) گزیده ادبیات معاصر افغانستان و جلد اول فرهنگ شفاهی مردم هزاره درسنامهی فارسی دری عمومی،(جلد یک و دو) تذرالانقلاب ملا فیض محمد کاتب هزاره، تصحیح دیوان رازق فانی، فرهنگ شفاهی مردم هزاره، مغول دختر و ارب بچه(ادبیات تطبیقی) شرح یک بیت از بیدل، و … از کتاب‌های چاب شده وی است. سحر جلد دوم فرهنگ شفاهی مردم افغانستان، رسانه‌های کوچک غربت، تمام شب را به خاطر تو تور می‌انداختم(شعر کوتا) و بررسی دوبیتی‌های هزارگی را در دست چاب دارد. از وی چندین مقاله در حوزه مطالعات مردم شناسی و فرهنگ شفاهی، رسانه‌ها، مسایل اجتماعی، زبان شناسی و نقد ادبی در نشریه‌های داخلی و خارجی به چاب رسیده ‌است. شریعتی با زبان‌های فارسی، انگلیسی، اردو، عربی و پشتو آشنا است. وی استاد دانشگاه ابن سینا، کاتب، غرجستان، گوهرشاد، پیام نور در کابل است و با تلویزیونهای نگاه و راه فردا همکاری دارد. ایشان سردبیر رادیو معرفت و با رادیو هزارگی(رادیو ندا) همکاری دارد. ایشان در کار رسانهای چهار سال نویسنده و گوینده در رادیوفرهنگ بوده است. شریعتی عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی(کمیشنر) و سرویراستاری کمیسیون انتخابات را در کارنامه دارد و به نویسندگی و ویراستاری مشغول است.

مدیریت وبسایت جاغوری نیوز – مهدی احمدی.

 

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment