اخبار ویژه انتخاباتی افغانستان مطالب عمومی

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان؛ یا طولانی ترین انتخابات در سطح جهان!!!

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان؛ یا طولانی ترین انتخابات در سطح جهان!!!

 

پس از مدتها جنجال و گفتگوهای متواتر میان نامزدان ریاست جمهوری، بالاخره پیامد آن اعلام شد.

پیامد که مردم افغانستان پس از ماه ها انتظار همه شنوا و بیننده رسانه ها بوده و میبینند که نتیجه طولانی ترین انتخابات دنیا چطور خواهد شد؟؟؟

قرار اظهارات احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، این نتیجه از سوی این کمیسیون طوری اعلام میگردد که اشرف غنی احمدزی را به حیث رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله را رییس اجرایی خوانده است.

این در حالی است که نتایج دور دوم انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان بدون  تعداد مشخص  آرا اعلام میگردد.

اصلا انتخابات برگزار نمیشد!

همه در جریان هستید که پس از برگزاری دو دور انتخابات امسال در افغانستان، نه تنها اقتصاد کشور ضربه دید، نه تنها امنیت این کشور خراب شد، نه تنها گرسنگی دامنگیر مردم شدند، نه تنها انگشتان مردم به خاطر رای دادن قطع گردید، بلکه بسا مشلات دیگری را نیز در پی داشت که از سوی هیچ یک از ستادهای انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و ما بقا ارگانهای مربوطه مد نظر گرفته نشد.

اگر قرار بر این میبود که حکومت وحدت میلی ایجاد میشد، پس این همه مصارف گزاف برای چاپ اوراق رای دهی، انتقال آنان در محلات رای دهی و دوباره انتقال دادن آن در مرکز، پرداخت معاش کارمندان انتخابات، آنهم برای یک بار نه؛ بلکه برای دو بار، و….. چی مفهوم دارد؟؟؟ این خود یک بازی و به مسخره گرفتن مردم افغانستان میباشد.

مردم افغانستان رای دادند و به همین دلیل انگشتان شان قطع گردید، به همین منظور لت وکوب شدند؛ اما بازهم دیده میشود هیچگاه مردم مدنظر نبوده بلکه کسانیکه در رأس قرار دارند منفعت شخصی شانرا مدنظر داشته و صرف مقام و منصب را در چوکی دنیوی شان میدانند، شما که خواست مردم افغانستان را مدظر نگرفته اید آیا در این مورد فکر کرده اید که پیش خداوند “ج” مسئول هستید؟؟ تا زمانیکه به مردم افغانستان نیاز دارید دیده میشود که برایش وعده های رنگارنگ میدهید و داد از خدمت میزنید؛ اما زمانیکه دانستید اکنون به همکاری مردم به پیروزی رسیده اید، آنزمان این مردم را فراموش کرده و صرف همان چوکی که بتوانید راحت به آن تکیه بزنید اکتفا مینمایید. که بدون شک پیش درگاه خداوند مسئول هستید. مردم به منظور بهبودی کشور رای دادند؛ اما دیده میشوند که خواست مردم  نه؛ بلکه چوکی و تکیه زدن به آن مطرح است.

در کدام کشور است که اعلام نتایج انتخابات شان مدت شش ماه طولانی شود؟؟؟ اما انتخابات افغانستان اینقدر طولانی میگردد. که باعث این طولانی شدن انتخابات هم شما شده اید، اگر هواداران شما به این همه تقلبات گسترده دست نمیزدند ما مردم کشور هم به این دشواری ها روبرو نمیشدیم.

حالا به هر حال، بالاخره هردوی تان به مقصد تان رسیده اید، مقصد که خواستید مردم را زجر و آزار دهید و پس از آن بتوانید به چوکی برسید، که هردوی تان رسیده اید، و آن زمان که با هم رقیب بودید اکنون رفیق شده اید؛ امید که از این به بعد در دوران کاری تان بتوانید این همه خسارات موارد یاد شده را جبران نمایید، نه اینکه بیشتر از این بالایم زخمهای مردم کشور زخم بپشانید. تا اینکه بازهم کشور به حال خودش برگردد نه اینکه تا یک قرن دیگر به عقب رود، که حالا هم یک دهه کشور به طرف عقب رفته است بس است و بس……..

 

 

 

 

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment