افغانستان خبرها مطالب عمومی

اعمال محدودیت های تازه برای رسانه های افغانستان و استعفای کمیشنر کمیسیون انتخابات از سمت اش

رسانه ها در صدد اطلاع رسانی برای مردم؛ اما بعضی کمیته ها در صدد اعمال محدودیت های تازه برای رسانه ها!

آیا این کمیته ها میخواهد که با اعمال محدودیت ها برای رسانه به نفع خود استفاده نمایند؟ یا نه خیر واقعا رسانه ها با انعکاس دادن خبرها باعث فتنه اندازی میشود؟

کمیته موسوم به مصوونیت خبرنگاران افغانستان٬ نامه ای برای رسانه ها فرستاده و در آن از رسانه ها خواسته است که از انتقاد و اعتراض در مورد انتخابات خود داری کنند.

med.af

این کمیته مدعی شده که پس از گفتگو با شماری از مسوولان رسانه های ̎مطرح̎ قطعنامه ای صادر شده است و رسانه ها ملزم به اجرای ماده های این قطعنامه می باشند.
این قطعنامه در حالی برای رسانه ها فرستاده شده که امروز حامد کرزی رییس جمهوری نیز بحرانی خواندن اوضاع افغانستان پس از انتخابات ۲۴ جوزا را ساخته و پرداخته رسانه ها خواند.
نگرانی ها در مورد بحرانی شدن اوضاع در افغانستان پس از آن افزایش یافته که داکتر عبدالله عبدالله نامزد معترض دور دوم انتخابات٬ کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب سازماندهی شده متهم کرد.
آقای عبدالله می گوید که کمیسیون های انتخابات و رییس جمهوری در دور دوم انتخابات بی طرفی شان را حفظ نکرده و به نفع رقیبش کار کردند.
او پس از برگزاری انتخابات از کمیسیون انتخابات خواست که روند شمارش آرا را متوقف کند اما کمیسیون به این خواست عبدالله توجه نکرد.
رسانه های بحران آفرین
کمیته مصوونیت خبرنگاران شرایط حاضر افغانستان را حساس خوانده و گفته که نقش رسانه ها برای حفظ آرامش مهم است.
در قطعنامه این کمیته آمده است٬ تحلیل و دیدگاه نباید در گزارش های خبری گنجانده شود و خبرنگاران می توانند برای حقیقت یابی فقط به مسوولان کمیسیون های انتخابات و دولت مراجعه کنند.
کمیته مصوونیت خبرنگاران شماری از رسانه ها را متهم به بحران سازی کرده است.
گروهی از خبرنگاران اما می گویند که ملزم به انجام قطعنامه نیستند و آنها این کمیته را یک نهاد گمنام خواندند که در جریان فعالیت های آن نبوده است.
پیشتر٬ اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان ̎نی̎ از آنچه این نهاد ها ایجاد محدودیت بر کار رسانه ها خوانده بودند٬ انتقاد کردند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با انتشار اعلامیه ای به مناسبت روز جهانی خبرنگاران گفته بود که نگرانی ها در مورد آینده آزادی بیان و فعالیت رسانه یی در افغانستان واقعبینانه است و این محدودیت ها باید ازبین برود.
در آستانه انتخابات فشار ها بر رسانه های افغانستان افزایش می یابد اما این برای نخستین بار است که یک نهاد موسوم به مصوونیت خبرنگاران در تلاش ایجاد محددودیت بر کار رسانه ها شده است.

خبرگزاری بخدی

همچنان به اساس یک خبر دیگر؛

سریر احمد برمک کمیشنر کمیسیون انتخابات کشور از سمت اش استعفا داد.

گفته می شود که آقای برمک به دلیل تقلب گسترده از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات به نفع اشرف غنی احمدزی از وظیفه اش کناره گیری کرده است.

در همین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات این خبر را تکذیب می کند.

در همین حال، برنا صالحی رییس کمیسیون سمع شکایات انتخابات ولایت تخار نیز از سمت اش استعفا کرد.

آقای صالحی دلیل کناره گیری اش را مداخله مستقیم حکومت در امور انتخابات عنوان کرد.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment