اخبار ویژه انتخاباتی افغانستان خبرها مطالب عمومی

سفر داکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز انتخاباتی به جاغوری

عبدالله-300x240

عزم سفر داکتر عبدالله به ولسوالی جاغوری و دیدار با مردم فرهنگ دوست و علم پرور این ولسوالی

[highlight]کشانیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم و عزم سفر آقای عبدالله به ولسوالی جاغوری![/highlight]

داکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است به زودی با مردم فرهنگ دوست و علم پرور جاغوری در این ولسوالی دیدار نماید.

بر اساس گزارشهای رسیده به وبسایت خبری جاغوری نیوز، قرار است آقای داکتر عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری همراه با معاونین، زلمی رسول، گل آقا شیرزوی و سایر شخصیتهای سیاسی کشور فردا پنجشنبه هشتم جوزا وارد جاغوری گردد.

با آنکه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این نامزد پیشتاز ( عبدالله ) جهت مبارزات انتخاباتی در جاغوری نرفته بود؛ اما بیش از پنجاه هزار آرای مردم جاغوری را از آن خود نمود، و این بار نیز گفته میشود که مبارزات انتخاباتی یکی از عمده دلایلی میباشد که آقای عبدالله به جاغوری میرود.

منتظر گزارش بعدی و جزئیات بیشتر نیز در مورد باشید؛ تا آن زمان خدا نگهدار!

رحمانی جاغوری هفتم جوزا 1393 « کابل »

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment