اخبار ویژه انتخاباتی

نتایج به دست آمده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ولسوالی جاغوری

نوشته شده مهدی احمدی

10150583_620984194647059_734007953_n

نتایج بعضی از مناطق جاغوری که به  دست ما رسیده است

ليسه انگوري جاغوري
1 عبدالله. 357 ري
2 زلمي رسول. 156 ري
3 شيرزي. 48 ري
4 اشرف غني 31 ري
حوتقل جاغوري
1 عبدالله. 1377 ري
2 زلمي. 676 ري
3 اشرف 325 ري

پاتو جاغوري
1 عبدالله. 890 ري
2 زلمي 154 ري
3 اشرف 54 ري

در بعضي از مراكز جاغوري غزني !
1 عبدالله. 339 ري
2 زلمي. 203 ري
3 لشرف 51 ري
ميردانه مالستان
1 عبدالله 1900
2 اشرف 261 ري
3 زلمي 246 ري

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1479 ﺭﺍﯼ
ﺯﻟﻤﯽ ﺭﺳﻮﻝ 178 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 51 ﺭﺍﯼ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1468 ﺭﺍﯼ
ﺯﻟﻤﯽ 222ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 69 ﺭﺍﯼ
یگ مرکز دیگر
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1377 ﺭﺍﯼ
ﺯﻟﻤﯽ 676 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ 325 ﺭﺍﯼ

درباره نویسنده

مهدی احمدی

مهدی احمدی هستم مدیر کل سایت جاغوری نیوز ریشته اصلی الکترونیک و مشغول تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری کامپوتر و موبایل در جاغوری

۲ Comments

Leave a Comment