فرهنگ و هنر مطالب علمی مطالب عمومی

عشق میان من و تو مجازی است!

عشق میان من و تو مجازی است!

اگر از من در مورد عشق میان من و تو بپرسید، به همه ی منابر مساجد قسم یاد میکنم که هم من و هم تو به معنی واقعی آن پی نبرده ایم و همه ی عشق ما در چشیدن خون یکدیگر خلاصه شده است، برای إثبات این موضوع چندین دهه از تاریخ جهاد مجاهدان محترم مان را به اشکال مختلف از دیروز تا امروز در اختیار داریم.
با این حال من بازهم قسم یاد میکنم که موجودات دیگر مثل پروانه ها، گلها، آهوان در کوه ها و صحراها و بره ها در روستاها بهتر از من و تو به زندگی و قوانین طبیعت عشق میورزند و لذت میبرند.
بازهم اگر به قسم من باور تان نمیشود در زمان بی برقی یک شمع خریداری و آنرا روشن کنید آن زمان خواهی دید که پروانه ی با آنهمه قشنگی چون عاشق شمع اند تمام وجود نازنین اش را فدای شعله های معشوقه اش خواهد کرد و همینگونه هر زمانیکه خلق تان تنگ شد بروید کنار گلزارها ببینید که میان گلها و زنبورهای عسل که عاشق و معشوقه ی همدیگر اند چگونه رابطه های حاکم اند، آنجا خواهی دید که گل با آنهمه نازکی خویش جان شیرین اش را با چه سخاوتی در اختیار زنبور عسل قرار داده تا جرعه های اش را بچشد، و یا هم اگر در صحرا رفته باشید مسلما اندامهای تُرد و نازک آهوان را به تماشا نشسته اید که إیثار دندانهای تیز پلنگ میکنند و با چشمان معصوم اش به طرف آن حیوان بزرگ میبیند و از ترس زانو میزند و از جان عزیز خود میگذرد تا طعمه ی پلنگ شود و از ریختن خون سایر هم جنسان اش جلوگیری کرده باشد، اگر در روستا زندگی کرده باشید قطعا بره ی با وجود نرم و لطیفی را دیده اید که خود را در مقابل چشمان عقاب به نمایش میگذارند و به فرار تظاهر میکند و در دل نجوا میکند که جوجه های عقاب ممکن چند روزی است گرسنه مانده باشند، تا اینکه اندام نرم و نازدانه اش چاشتگاه سفره ی جوجه های عقاب میشود.
در مجموع همه ی اینها در آخرین لحظات که خواب مرگ بر پلک های چشمانش غالب میشود بدون شک گواه رویش شعف و شادمانی بر گونه های عاشق و یا معشوقه های خود اند و به خود میبالند که توانسته است عشق خداوندی را تجسم عینی بخشد و از تلاش شان مبنی بر استحکامیت روابط صمیمی و عاشقانه ی شان نتیجه ی دلخواه را حاصل نموده است.
حالا شما بگویید قسم من در موارد فوق راست نیست؟
بدون شک راست است و این من و تو هستیم که در روابط صمیمی و عاشقانه کوتاه آمده و ارزش همدیگر را میان غبارهای تار و تاریک گم کرده ایم.
پس به امید آن روز که من و تو [انسان] باهم زیر یک چتر ♥عاشقانه وار اما حقیقی♥ نفس بکشیم.♥♡♥

Arash Aryan

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment