مطالب علمی مطالب عمومی

انسان زاد و پرورد را به زیبایی می‌ستایم.

این کلمه‌ی زیبا، فاخر و فنا ناپذیر کیست و چیست؟ شکوه و والایی این موجود از خود گسسته و به لایتناهی پیوسته از چه مقوله‌یی است؟ با چه معیاری می‌توان این دریای بی‌پایان و این جان سودا زده و تهی از زشتی‌ها و حقارت‌ها را شناخت؟ شناخت این موجود پهناور در دسترس ماست، ولی ما به فضای گسترده روح او راه نداریم، چون شناخت پدید آرنده هستی در حالت ابهام باقی مانده و جان‌های رها شده از حقارت‌ها به عرصه حدود ناپذیر زیبایی‌ها نیز به پرواز آمده نمی توانند که حقیقت او را باز شناسند و لحظات و دقایق وجود او را بنمایانند.

من خود بار ها به سیمای نجیب و عارفانه مادر خیره شده و خواسته ام رموز این شیدایی و شگفته‌گی نشانه های این عشق پاک و مقدس را در خطوط رخسار او بیابم و حقیقت موج‌ها و هیجان‌های این دریای توفنده و نا آرام را که ظاهر خاموش و آرام می نماید بشناسم، اما همه‌ای تلاش‌ها بیهوده مانده و تنها تبسم عاجزانه، کودکانه و دردناک و توان‌فرسایی در برابر این پا فشاری و خواست کودکانه ام پدید گردیده است. اما نیک میدانم که او انسانی بود، زاد و پرورد. آیا چنین نیست که جهان بر محور این زیبایی در حرکت است؟ آیا جز این است که اگر این نیروی پر جاذبه و حیات بخش را از کاینات بگیرند، جهان عنصری سرد و خاموش خواهد ماند؟

بدون تردید هیچ موجودی به قداست مادر نمی رسد و ما نیز ناتوان‌تر از آنیم که تکیه‌گاه همه امیال درونی وی شویم جز آنکه او را پس از خداوند به نیکی و زیبایی بستایم و تا آخرین دم او را سپاس گویم.

از یک شاعر اروپایی نقلیست که میگوید: مادر از هر زیبایی، زیباتر است. مادر الگوی شفقت، محبت و فدا کاریست؛ مادر معیار اصالت و نجابت است.

با درنظرداشت موارد فوق؛ هرفرد دوست دارد مادر مهربان داشته باشد اما آیا تنها مهربان بودن مادر برای رشد و زندگی بهتر اینده فرزندان کافی است؟ اگر نیست چه ویژه‌گی های وجود دارد که یک مادر خوب می‌تواند داشته باشد؟ چه چیزی یک مادر خوب را از دیگر مادران متمایز می‌سازد؟

بعضی از ویژه گی‌های که سبب تمایز مادر خوب از دیگر مادران می‌شود قرار ذیل است:

1_مادر خوب به همه نیاز های فرزندش توجه دارد؛ به ویژه در دوره نوجوانی که آغاز دوره‌ی بحرانی برای نوجوانان می‌باشد که در این ایام نوجوانان این مادران بیش‌تر از همه نیازمند توجه و محبت والدین و به ویژه مادرش می‌باشد و هر مادر نباید این موضوع را نادیده بگیرد.

2_ یکی دیگر از ویژه‌گی مادر خوب این است که باید همیشه رابطه‌ی صمیمی و دوستانه با فرزندانش داشته باشد، چون رزندان هر مرحله از زندگی را که پشت سر میگزارند و به مرحله بالاتر میرسد با مشکلات و نابسامانی های رو به رو میشود و نیاز به کسی دارد که راهنمایی اش کند و بتواند به راحتی از آن مراحل عبور کند.

3_یک مادر خوب تفاوت بین فرزندانش قایل نمیشود و همه را می‌پذیرد و تشویق و تحسین می‌کند، چون نوجوانان دوست دارند پذیرفته شوند چه در خانواده و چه در اجتماع. بنا تفاوت قایل نشدن بین فرزندان سبب رشد شان می‌شود و اعتماد به نفس پیدا می‌کنند؛ اما در صورتیکه با فرزندان در خانواده برخورد دوگانه صورت گیرد بدون شک آنان با کمرویی و پرخاشگری بزرگ خواهند شد و آینده‌ی تاریکی انتظار آنان را خواهد کشید.

این‌ها از جمله سه مورد مهم از ویژه‌گی‌های مادر است و امیدوارم مادران عزیزم آن را مدنظر داشته باشند.

و در نهایت روز جهانی مادر برای همه‌‌‌ی مادران عزیز مبارک باد!

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment