افغانستان مطالب علمی مطالب عمومی

دست و پاچه‌شدن و سواری‌دهی مردم افغانستان در لجن‌زار

از سلطان ظالمی پرسید: چه می‌خوری؟

پاسخ داد: گوشت ملت.

پرسید: چه می‌نوشی؟

پاسخ داد: خون ملت.

پرسید: چه می‌پوشی؟

پاسخ داد: پوست ملت.

پرسید: این‌ها را از کجا می‌آوری؟

پاسخ داد: از جهل ملت.

پرسید: چگونه این جهل را نگهداری می‌کنی؟

پاسخ داد: در جعبه‌ی طلایی به نام «مقدسات»

پرسید: از این جعبه چگونه محافظت می‌کنی؟

گفت:به‌وسیله خرافات.

هم‌ اکنون: دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بی‌افتد، ولی خوردن حق مردم حتا تکانش ندهد، جز توهم برای عوام و نعمتی برای خواص نخواهد بود.

همهﺳﺎﻟﻪ هرنوع ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ می‌کنیم؛ اما حقیقتا در پیش‌رفت و ترقی سایر کشورها چه نوع حکمتی نهفته می‌باشد که هر روز بیش‌‌تر از پیش رشد می‌کنند؟ مثلا؛ کشور ترکیه به عنوان قطب صنعتی منطقه و دبی مرکز تجاری آسیا مبدل می‌شود، کشور جاپان مرکز بازار الکترونیک جهان می‌شود و کوریای جنوبی بازار اتومبیل ایالات متحده را از خودش می‌کند؛ ولی افغانستان در خوبی‌ها همیشه از آخر سطر در رده‌ی «اول» و در زشتی و بدبختی همیشه در صدر جداول قرار می‌گیرد.

به قول شماری یا ما دعاها را عوضی می‌خوانیم، یا با عوضی‌ها دعا می‌خوانیم، یا عوضی‌ها برای ما دعا می‌خوانند، یا هم عوض‌مان کردند که برای دیگران دعا بخوانیم و یا هم عوضی‌ها ما را سوار شدند و از ما ابزار ساختند و ما فقط و فقط هوش و گوش خود را مصروف دعا خواندن کرده‌ایم.

آیا به‌باور شما در هنگام تولد کودک، عروسی دختر و پسر، خیرات و نذورات خوب نیست که به‌جای کشتن و ذبح کردن و ریختاندن خون یک حیوان بی‌گناه، نهالی را روی حویلی و یا جاده‌ها و یا روی زمین خود بنشانیم؟ بدون شک که عالی است. وای ازین روزگار بد و حقارت ما مردم که مغز همه‌ی ما را یخ زده است و مدام در لجن‌زار بدبختی دست‌وپاچه می‌شویم.

تا زمانیکه خود ما هوشیار نشویم؛ مطمئنا باید هم سواری بدهیم و هم در لجن‌زار دست و پاچه شویم.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment