افغانستان خبرها مطالب عمومی

رحمانی: ما جوانان را زیر یک چتر آورده ایم

رحمانی جاغوری: ما جوانان را زیر یک چتر آورده ایم و همیشه تلاش می‌کنیم تا این طیف بزرگی جامعه هیچ‌گاهی توسط سیاست‌مداران فرصت طلب به حاشیه رانده نشده و از ایشان استفاده ابزاری ننمایند.

آقای محمدعلی رحمانی گزارشگر و طراح هفته‌نامه‌ی کارا که به عنوان سخن‌گوی مجمع ملی تغییر و نجات نیز معرفی شده است در صحبتی با رادیو جاغوری می‌گوید که وی و هم‌کاران اش تابستان سال پار 1394، مجمع ملی تغییر و نجات را در کابل  به هدف ارتقای ظرفیت، زیر یک چتر آوردن و بالا بردن توانایی جوانان افغانستان به شکل مستقل و غیر وابسته در ولایت کابل تأسیس و شکل داده است. این مجمع یک نهاد مدنی و افغانستان‌شمول بوده که اعضای آن متشکل از اقشار مختلف جامعه به ویژه استادان دانشگاه، دانش‌جویان و دانش آموزان از لایات مختلف می‌باشند که تعداد شان به بیش‌از 500 نفر می‌رسد که در راستای ترویج صلح و دموکراسی، آگاهی عامه، تلاش جهت بهبودی و ارتقای ظرفیت جوانان فعالیت دارد.

به گفته‌ی وی در کمیته مرکزی این مجمع یک رییس با تایید اکثریت آرا انتخاب می‌شود که دارای دو معاون، یک سخن‌گو، یک منشی و دارای چندین کمیته است که در رأس هر کمیته یک فرد به عنوان مسئول کمیته گزینش شده است.

صحبت‌های بیش‌تر وی را در فایل صوتی زیر بشنوید که ماه قبل با رادیو جاغوری مصاحبه کرده است!

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment