افغانستان خبرها مطالب عمومی

قضایای ناگوار ولسوالی مالستان

ولسوالی‌های دور دست و محرومِ افغانستان، دور از چشم رسانه‌ها، همواره شاهد اتفاقات ناگواری می‌باشد؛ دولت محلی نیز در اختیار زورمندان قرار داشته و عدالت را به نفع خودشان تعریف و تطبیق می‌کنند.

گفته می‌شود، چندی قبل دختری 15 ساله از منطقه‌ای آبدانه-میرآدینه به‌نام شفیقه متعلم مکتب نسوان میرآدینه، از مسیر مکتب توسط چند نفر با فریب و نیرنگ ربوده شده؛ بعد از تجاوز بالای وی، دختر را به‌طرف حصه اول ولسوالی مالستان انتقال می‌دهند. فردای آن روز دختر مذکور با لباس غیر نورمال از منطقه مکنک پیدا می‌شود و مردم محل فورا به ولسوالی مالستان اطلاع می‌دهند. دختر در اظهارات خود در ولسوالی مالستان نام‌های چندین شخض را به‌طور پراگنده یاد می‌کند، که تا هنوز سه نفر به‌نام روزمحمد از زردگ، امین و نجیب از گودال میرآدینه تحت بازداشت است.

اعمال غیر قانونی که حل موضوع را مشکل ساخته است شایان ذکر است:
1. قضیه «سن» دختر
هنگام گرفتن اظهارات دختر، به‌خاطر تحقیق حل موضوع از وی خواهان تذکره و سن قانوی وی می‌شود؛ ولی دختر مذکور هنوز تذکره نداشته بوده و پدر او با استناد تاریخ تولد دختر که در پشت قرآن کریم تحریر شده است سن‌اش را 15 ساله می‌گوید. اما مدیریت احصائیه ولسوالی مالستان، برای دُختر تذکره به سن 19 ساله صادر می‌نماید.

2. تعقیب جنایی و قضایی قضیه:
به‌گفته آمر جنایی ولسوالی مالستان؛ صدور تذکره با تعیین سن ۱۹ ساله مشکلاتی زیادی را بین اقوام ایجاد نمود است؛ اما بعد از آنکه متهمان را طبق اظهارات دختر بازداشت کردیم، فشار‌های از مقامات بالا و بزرگان برای رهایی این افراد وجود داشت و می‌خواستند قضیه به‌سادگی حل شود.
از آنجائیکه این قضیه چند روز بعد از نوروز اتفاق افتاده بود اما مقامات و مسئولین این ولسوالی، متضرر قضیه را که ادعای تجاوز دارد؛ تا هنوز به طب عدلی راجع نکرده و دوسیه آن انتظارِ «مارکه» اربابی و منطقوی را می‌کشد. در مارکه‌های قومی نیز برهمگان معلوم است هرآنکه نان درست دهد؛ فیصله به نفع همان است.

3. تجمع بیجای امروز در ولسوالی مالستان:
بر همگان معلوم است که مردم ولسوالی مالستان، بطور ناآگاهانه و بدون رجوع به قانون، قضیه را با دید قومی، منطقوی و سمتی ملاحظه میکنند که امروز بیش از 200 نفر از بزرگان مردم پشی، شیرداغ و زردگ در مرکز ولسوالی مالستان تجمع کردند و خواهان آزادی روزمحمد، یکی از متهمین قضیه شدند. البته باید ثارنوالان محترم تحقیق جدی مینمودند و در همان موقع متضرر قضیه را به طب عدلی راجع میکردند تا جائیکه امروز مردم انتظار نتیجه تحقیق قضیه را نکشیدند و با پا گذاشتن روی قانون و بدون در نظرداشت طی مراحل قانونی قضیه خواهان آزادی متهمین می باشد درحالیکه تا هنوز معلوم نیست که افراد بازداشت شده متهمین واقعی هستند یا خیر.
اگر قانونی وجود دارد؛ یا اگر در ولسوالی مالستان نمایندگان دولت هستند؛ اگر قوه قضاییه در مالستان وجود دارد؛ یا اینکه ولسوالی مالستان چرا تمام قضایای اتفاق افتاده را که بگفته ولسوال مالستان و قاضی مالستان هر روز از این اتفاقات رخ می‌دهد، در جلسه‌های قومی حل و فصل می‌کنند که یکی از عواقب و ریشه خشونت‌های مکرر در این ولسوالی به‌خاطر عدم مسئولیت ولسوال مالستان می‌باشد.

نکته: خواستیم نظر ولسوال را نیز در این قضیه داشته باشیم، اما ضامن‌علی هدایت ولسوال مالستان قضیه را ساده ذکر کرده و یادآوری کرد که چنین قضیه‌ها هر روز در ولسوالی مالستان اتفاق می‌افتد، همچنان یادآور شد که با رسانه‌ای‌کردن این نوع قضایا هیچ مشکلی حل نمی‌شود و همان‌طور از رسانه‌ای شدن قضیه لت و کوب پشه‌خانه یادآور شد که رسانه‌ها در حکومت‌های محلی هیچ نقشی ندارند و با فشار رسانه‌ها نمی‌توانید این قضیه را حل کنید.
منبع: «وب‌سایت مالستان»

ویرایش‌شده توسط: مدیریت وب‌سایت جاغوری‌نیوز.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment