افغانستان خبرها مطالب عمومی معارف

دو خبر: یکی در مورد کنکور و دومی در مورد دانشگاه ها

دو خبر….
یکی در مورد کنکور
قابل توجه داوطلبان امتحان کنکور، مسئولان امنیتی و اداری…
به آگاهی عموم داوطلبان امتحان کنکور رسانیده میشود که در روز امتحان از آوردن هرگونه وسایل الکترونیکی از قبیل: موبایل، ام پی تیری MP3، ساعت های هوشمند، بلوتوث، ماشین حساب، کمره های عکاسی و غیره لوازمی که استفاه ناقل از آن متصور باشد جدن خودداری نماید، زیرا موجودیت وسایل متذکره نزد شاگردان در صنف نقل محسوب میشود، همچنان وسایل مذکور در اثنای تلاشی از طرف مسئولان امنیتی ضبط گردیده و آنگاه حق شکایت را ندارد.2015-03-12-11-17-25
1. کار نمودن در ورق جوابات با پنسل جدن ممنوع میباشد، زیرا کسانی که از پنسل استفاده نمایند، ورق جوابات آنها وارد کمپیوتر نمیگردد، کار کردن در ورق جوابات، فقط با توش سیاه و یا قلم خودکار سیاه مجاز میباشد.
2. داوطلبان، رهنمودهای کنکور را به دقت مطالعه نموده و در ورق جوابات مطابق آن عمل نمایند، قلم خوردگی در هنگام سیاه کردن کود رشته در ورق جوابات سبب بروز مشکلات تخنیکی شده و حتا بعضی اوقات باعث عدم خوانش توسط دستگاه میگردد، بنابراین داوطلبان در زمینه حق شکایت را نخواهند داشت.
3. مسئولان امنیتی همانگونه که در اثنای تلاشی، وسایل ناریه و جارحه را از نزد افراد و داوطلبان کنکور اخذ و ضبط می نمایند، از ورود وسایل الکترونیکی نیز جلوگیری به عمل می آورند.
4. هرگاه در جریان امتحان، وسایل متذکره از نزد کدام داوطلب به دست آمد، ولو اینکه از آن استفاده صورت نگرفته باشد نقل محسوب شده و وسیله مذکور ضبط و امتحان داوطلب باطل و از چانس بعدی نیز محروم میگردد.
5. ورود سایر اشخاص به شمول مقامات دولتی و غیر دولتی در صحن امتحان اکیدن ممنوع میباشد.
6. افراد و مسئولان امنیتی صرف وظیفه تامین امنیت را به عهده داشته و حق مداخله و داخل شدن به صحنه امتحان را ندارند.
—————————–
دومی در مورد دانشگاه های کشور
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
قرار معلوم شایعات مبنی بر لغو و یا هم تعطیل امتحانات در پوهنتون های دولتی وجود دارد که باعث نگرانی و سردرگمی تعداد زیاد از محصلان گردیده است. وزارت تحصیلات عالی بدینوسیله اعلام میدارد که امتحانات در پوهنتون های دولتی مطابق به تقسیم اوقات از قبل داده شده بطور عادی جریان داشته و قابل تطبیق است. قابل یادآوریست که بحث در رابطه به ملاحظات تعداد استادان محترم که روی بعضی مواد قانون تحصیلات دارند جریان داشته و مشکلات به زودی حل خواهد شد.
موضوع غرض آگاهی محصلان محترم نگاشته شد تا مطابق به تقسیم اوقات به امتحانات حاضر گردند.

رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز – کابل

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment