افغانستان

جایزه زن شایسته سال نصیب دو بانوی افغان شد

نوشته شده مهدی احمدی

women-award-03-08

یک دوشیزه ویک بانوی افغان جایزه زن شایسته سال را ازسوی سفارت های آلمان و فرانسه از آن خود کردند. آمنه حسنی عکاس و شریفه دانش برنده گان این جایزه استند.

سفیر المان در افغانستان درهنگامی اهدای این جایزه تعهد سپرد که کشورش حکومت افغانستان را برای پیشرفت حقوق زنان کمک خواهد کرد.

آمنه حسنی که با کریم امنیی گفتگو کرده است، از روزهای تلخ زنده گی اش گفته است.

سفارت های المان وفرانسه هیت داوری تعیین کردند واین هیت آمنه حسنی وشریفه دانش را برگزید.

شریفه دانش بانویی سال مندی است که درسرودن شعر، مجسمه سازی، نقاشی وادبیات دست بالایی دارد. خانم دانش سالهاست که اثرهایش را رایگان در دسترس مردمان بی بضاعت می گذارد.

شریفه دانش گفت:« همیشه سر وکارم با غریبا است واثرهایم را در خدمت مردم غریب رها می کنم.»

برنده دیگر این جایزه آمنه حسنی، دوشیزه قد کشیده ازمیان درد و رنج است، آمنه در کودکی در دوره حاکمیت طالبان بی مادر شد. یک سال بعد پدرش را طالبان کشت، او ماند ویک برادر کوچکتر از خودش وعالمی از ناملایمتی های زنده گی.

شش سال را با برادر کوچکش درخانه رییس امور زنان گذارند، سپس یک بامیانی که در کانادا زنده گی می کند، مصارف زنده گی این دو را می پردازد.

آمنه گفت:« بار بار مره رنج میته، روز مادر میشه یا دریک عروسی میرم، مادر ها ره می بینم، بعد خیلی دلم بغض میگیره که مادر ندارم، پدر ندارم.»
ازاین بانو پرسیده شد که چگونه عکاس شد، چی شد که خواست عکاس باشد.

آمنه افزود:« درافغانستان مرد ها تبعیض دارند ومی خواهند من که یک دختر استم اجازه نمی دهند ومیگویند که تودختر استی باید درخانه باشی، عکاسی را چی می کنی.»

عکسهایی که آمنه برداشته است واقیعت های زندگی زنان وکودکان بامیانی را در خود دارند، به آسانی که این عکسها را نبرداشته شده اند، دوربینش را شکستند، توهینش کردند و بار بار از کار بازش داشتند، اما او تسلیم نشد.

در این مراسم سفیر آلمان در افغانستان اطمینان داد که برای یکسان بودن حقوق زنان ومردان حکومت افغانستان را کمک می کند. این سیاستگر آلمانی حقوق زنان را حقوق انکار ناپذیر بشری می داند و تساوی حقوق زن ومرد را نشانه از توسعه در یک جامعه پیشرفته می گوید.

درباره نویسنده

مهدی احمدی

مهدی احمدی هستم مدیر کل سایت جاغوری نیوز ریشته اصلی الکترونیک و مشغول تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری کامپوتر و موبایل در جاغوری

Leave a Comment