افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

گروگان گیری در زابل و بیعت گیری در کابل

صبح را با خبر تلخ دیگری شروع کردم: بیست نفر دیگر در زابل (نوورک) گروگان گرفته شده‌اند. شبی که استاد محقق انتحار سیاسی کرد، این را با دوستانم گفتم که طالبان و داعش می‌دانند که جان هزاره‌ها ارزش‌مند است. برای رسیدن به اهداف‌مان باید این مردم را گروگان گرفت. گفتم دولت، اشرف‌غنی و عبدالله فهمیدند که رهبران هزاره با مردم‌شان نیستند. مرد هیچ کاری نیستند. پس با زهرخندی می‌توان از این حرکت مردمی عبور کرد. آنان فهمیدند که رهبران کهن‌سال،‌کهن‌نگر و کهنه‌فکر هزاره که غرق در خودخواهی و خودنگری‌اند، با مردم نیستند، چنین بود که شب را آرام خوابیدند و گفتند: تا اینان هستند، راحتیم.
امروز همان شد که پیش‌بینی کرده بودیم. آن شب اگر آن اتفاق تلخ و شکننده‌ نمی‌افتاد، در درون ارگ به ماجرای گروگان‌گیری برای همیشه پایان می‌دادیم. دریغ که نشد.
اکنون چرخه دوباره بر همان مدار چرخید و می‌چرخد. چه باید کرد. رهبران مان که توان مدیریت این مشکلات و عبور از بحران هزاره‌کشی و هزاره‌گیری را ندارند. انتظار هم نمی‌رود. ما راه به خطا رفته بودیم. اکنون باز دروازه را بر همان پاشنه می‌چرخانیم که خطا است. پس چه باید کرد؟
1. نخست برای همیشه با رهبران مان که دیگر توان مدیریت مشکلات‌مان را ندارند، خداحافظی می‌کنیم. به دروازه‌ی اینان نمی‌رویم. آنان را می‌گذاریم با دنیای طنز‌گونه‌ی‌شان که غرق در سیال‌داری‌اند. می‌گذاریم که بیعت بگیرند. در ارگ به چوکی و جیب‌شان فکر کنند!
2. این‌بار جهان را مخاطب قرار می‌دهیم. سازمان‌ملل، آمریکا و هم‌پیمانان ملی‌مان را؛
3. لابی‌های مان را در داخل و خارج فعال می‌کنیم؛ دولت و جهان را تحت فشار جدی قرار می‌دهیم که این مشکل را بنیادی حل کنند. به سراغ مرجع جدید حمایتی می‌رویم؛
4. خود مان دست به کار می‌شویم. با مدیریت خودمان از معضل هزاره‌کشی عبور می‌کنیم؛
5. این‌بار مشکل‌هزاره‌کشی و هزاره‌گیری را در خیابان حل می‌کنیم و به خانه برنمی‌گردیم؛
6. در جبهه‌ی دیگر، با عیاران مان همان می‌کنیم که نیاکان مان کردند؛
7. با هم باشیم؛
8. ما درد مشترکیم، با هم درد می‌کشیم و با هم درمان می‌کنیم. پس
یاهو

نویسنده: حفیظ شریعتی سحر

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment