افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

‫نقد‬ ‫‏اجتماعی‬ و ‫رفتاری‬ را به ‫فرهنگ‬ حذف و ‫‏تهدید‬ تبدیل ‫‏نکنیم‬!

ما به اطلاعات دقیقی دست یافتیم مبنی براینکه (داوودناجی، عزیزرویش،دکتر حفیظ‌شریعتی‌(سحر) تهدید شده‌اند.)
حرکت دادخواهی مردمی در افغانستان و دادخواهی عدالت‌طلبانه برای شهیدان زابل (شکریه‌تبسم و همراهانش) تحریک‌کننده و رهبر نداشته است. رهبر این حرکت مردم بوده است. مردمی که از بی‌عدالتی، تبعیض، تعصب و بی‌توجهی شهروندی و حقوقی به تنگ آمده بودند و دنبال فرصت بودند تا بی‌عدالتی و بی‌توجهی دولت در امور امنیتی و ده‌ها مطالبات دیگر را فریاد بکشند. اینان آمده بودند و از سراسر کشور آمده‌بودند و می‌آیند که دادخواه بی‌عدالتی و رفتار تبعیض‌آمیز قومی ارگ‌نشینان و تکه‌داران قومی در دولت وحدت‌ملی باشند.
نه عزیزرویش، نه داوود ناجی، لطیف‌پدرام، دکترحفیظ‌شریعتی(سحر) نه ذکی‌دریابی و آصف آشنا و نه هیچ‌کس دیگر از سران این حرکت نبودند. این حرکت مردمی و رهبر آن‌ خود مردم بودند.
شنیده شده است که گویا دولت و افراد استاد محقق فرهنگ‌نقد‌پذیری و پاسخ‌گویی به‌خواست‌های مردم و تظاهرات‌کنندگان را به فرهنگ‌حذف و تهدید تبدیل کرده‌اند. می‌گویند: عزیز رویش چندبار است که تهدید شده است. شیهان داوودناجی را در تنگنا قرار داده است که دوباره پیش محقق ملاق بزند. دکتر حفیظ شریعتی(سحر) در نزدیک دانشگاه غرجستان تهدید شده است که اگر بعد ازین چیزی بنویسید، دست و زبان‌تان بریده می‌شود.
امید است این خبرها، شایعات فیسبوکی باشند؛ خود می‌دانیم که دولت و استاد محقق آن‌قدر هشیارند که در این شرایط دست به چنین اقدام‌های نزنند؛ مردم این‌بار مصالح ملی و قومی را مقدم نخواهند داشت و دوباره به‌خیابان خواهند ریخت که آن وقت عواقب آن هرچه باشد متوجه بی‌توجهی‌های دولت و استاد محقق خواهد بود.
در این روزگار اگر کوچک‌ترین تهدیدی متوجه کسی در کابل شود، دولت و استاد محقق پاسخ‌گو خواهند بود. امید که چنین نشود.

مهدی احمدی

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment