افغانستان سیاست مطالب عمومی

توطئه دشمن در آتش افروزی قومی ناکام شد

هیات اعزامی ریاست جمهوری در همکاری با هیات اعزامی غزنی متشکل از شورای ولایتی و شورای صلح پس از مشوره و تبادل نظر با منتفذین و علمای ولسوالی های خاک افغان و جاغوری توطئه دشمن را در آتش افروزی قومی میان پشتون و هزاره خنثی نمود. فیصله هیات که در واقع فیصله مردم جاغوری بود هر چند با اغراض سیاسی از سوی برخی از افراد نقد گردید، اما توجه به موارد ذیل ضروری است:
در فیصله انجام شده مهم ترین مساله جلوگیری از جنگ قومی و ایجاد جبهه مشترک برای مبارزه جدی به منظور از بین بردن غده سرطانی داعش و رهایی گروگان های مردم ما از جنگال ظالمان و ادم کشان می باشد.

تعهد برادران پشتون زابل و خاک افغان به منظور تصفیه خاک افغان از وجود داعش و تروریزم و همکاری با دولت و هم چنین تعهد شان برای راه اندازی عملیات مشترک توسط مردم و دولت برای از بین بردن این پدیده شوم.

تعهد هیات ریاست جمهوری مبنی بر تلاش همه جانبه برای تامین امنیت راه های ارتباطی مردم ما و ایجاد پوسته های امنیتی در مسیر دهمرده حوتقول و منطقه رسنه، مسیر گیلان –جاغوری و مسیر دشت قرباغ.
ایجاد کمیسون مشترک میان مردم هزاره و پشتون متشکل از علما و متنفذین هر دو طرف به منظور جلوگیری از از گروگان گیری و منازعات بعدی. مردم هر منطقه در تامین مسیرهای ارتباطی منطقه شان و مقابله با تروریزم و آدم ربایان مسول و پاسخگو هستند.

در مورد قضیه اخیر که ناشی از دسیسه و تو طئه دشمن برای ایجاد نفاق و جنگ قومی بود، هیات فیصله نمود تا قضیه خاتمه یافته تلقی گردد و در آینده هیج طرف ادعایی علیه همدیگر نداشته باشند.

تذکر: به نظر می رسد فیصله انجام شده تا اینجا توانست از وقوع جنگ قومی جلوگیری کند. این امر از خواست های مهم و اساسی مردم جاغوری بود. بنا براین کسانی که آگاهانه و به منظور رقابت سیاسی و یا ناآگانه به دلیل عدم درک درست از واقعیت تلخ موجود فیصله انجام شده را نقد می کنند حتما توجه کنند که گزینه بدیل جز جنگ قومی چیزی دیگری نیست و نخواهد بود. از این روی حالا وظیفه همه ماست که به جای تخریب و تضعیف همدیگر دولت افغانستان را تحت فشار بگذرایم تا جهت تطبیق فیصله انجام شده و تامین خواست های بحق و مشروع مردم اقدام جدی و قاطع را انجام دهد. تا دیگر شاهد ادامه گروگان گیری و فاجعه های بعدی نباشیم.
********
تبصره:
1. به این تعبیر ایشان دقت فرمایید: “هیئت اعزامی، توطئه دشمن را در آتش افروزی قومی میان پشتون و هزاره خنثی نمود” معنایش این است که مردم دهمرده با تحریک دشمن و گروگان گرفتن پشتون ها می خواستند که آتش جنگ قومی را شعله ور سازند؛ زیرا تا زمانیکه مردم دهمرده پشتونها را گروگان نگرفته بود، هیئت هم نیامد و منازعه قومی هم نبود، گروگان گرفته شدن هزاره جنگ قومی را به دنبال ندارد؛ زیرا اگر می داشت اکنون که هزاره ها هنوز هم در بند هستند، چگونه جنگ قومی پایان یافته است؟ پس جنگ قومی زمانی شروع می شود که پشتون ها گروگان گرفته شود، هزاره که قوم ندارد تا با گروگان گرفته شدنشان جنگ قومی شروع شود!

2. به این ماده توافق نامه توجه کنید: “در مورد قضیه اخیر که ناشی از دسیسه و تو طئه دشمن برای ایجاد نفاق و جنگ قومی بود، هیات فیصله نمود تا قضیه خاتمه یافته تلقی گردد و در آینده هیج طرف ادعایی علیه همدیگر نداشته باشند” این ماده در صورتی که هنوز هزاره ها در بند پشتون ها هستند، چه مفهومی دارد؟ یعنی مردم جاغوری حق ندارند که در آینده برای رهایی افراد ربوده شان بالای پشتون های زابل کدام ادعایی داشته باشند و گروگان ها را باید فراموش کنند!

3. این توافق نامه وعده سرخرمن برای هزاره هاست که هیچگاه عملی نخواهد شد؛ بلکه وظیفه اصلی هیئت صلح آزادی پشتون ها بود که با موفقیت انجام شد و هیئت با روی سرخ و دست پر به نزد اشرف غنی برگشتند، زیرا هیئت همان روزی وارد جاغوری گردید که شب آن، مردم جاغوری از پشتون های زابل اسیر گرفته بودند، اگر مردم جاغوری اسیر نمی گرفت هیئت هرگز اعزام نمی شد، اعزام هیئت فقط برای رهایی پشتون ها که به خوبی اجرا گردید!

نقد و نظر با حفظ حرمت:
نویسنده:نسیم جعفری

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment