افغانستان سیاست مطالب عمومی

مفاد موافقتنامه صلح !

مفاد موافقتنامه صلح هنوز رسانه اي نشده است ، اما تدوين كنندگان اين موافقتنامه إظهار ميدارند كه در صورت عملي شدن همه موارد آن ، بهترين گزينه براي عبور از يك بحران و رسيدن به صلح و ثبات مي باشد !
مواجه با ان متفاوت بوده و اندك كساني إظهار رضايت نموده و ان را به خير مردم دانسته اكثر قريب به اتفاق ان را ننگ ، عار ، خيانت ، معامله وووو خوانده اند .
آنچه از قرائن و شواهد بر مي ايد و نيز آنچه از مصاحبه اقايان مصباح و توسلي مفهوم مي شود و از صفحه داكتر سجادي در مي بابيم همه را كنار هم مي گذاريم و به عنوان يك موافقتنامه شش ماده اي به آن نظر مي افگنيم ، وانگهي قضاوت را به دوستان واگزار مي كنيم آيا واقعا اين يك ننگ و خيانت است و يا يك گزينه بهتر براي عبور از يك بحران !
شش پيش قرينه را با خود داشته باشيم ، تا شش بند موافقتنامه را در يابيم و عواقب صلح را در صورت تطبيق و يا عدم تطبيق مواد موافقتنامه پيش بيني بتوانيم
١ در جلسه عمومي روز اول و در مسجد ولسوالي تماماً هيئت بر يك مسئله تأكيد نمودند كه : داعش يك پديده جدا از مردم افغانستان است و يك خطر، كه همگان را يك سان تهديد مي كند و قوميت پشتون بالاترين ضربه را از اين گروه دريافت نموده اند
٢ هيئت بر اين باور بودند كه ربوده شدگان زابل ، مربوط به قوميت پشتون است و هيچ ربطي به داعش ندارند
٣ هيئت معتقد بودند كه اين گروگانگيري منجر به خضومت ميان هزاره و پشتون و در نتيجه منجر به نزاع فرقه اي بين شيعه و سني ميگردد .
٤ سنگر ها هنوز پا بر جا باقيست و طرفين دست به ماشه در كمين مترصد هستند
٥ اقايان مصباح و توسلي ياد اور شدند در صورت عدم تطبيق موارد موافقتنامه عواقب ان غير قابل پيش بيني بوده و در صورت بروز حادثه جاغوري مسؤل نيست
٦ هچنين حضرات افزودند اسراي جاغوري به زود ترين فرصت توسط دولت ازاد مي گردد .
با توجه به اين قرائن و شواهد و إظهارات ، موافقتنامه شش ماده اي را اين گونه به هم ميبافيم و قضاوت را به شما وا گذار ميكنم !
١ گروگان هاي مردم زابل را بدون قيد و شرط ازاد و حوادث ما حول را ناديده و قضيه را مختومه اعلان ميداريم .
٢ دولت موظف است عمليات بر عليه داعش را به زود ترين فرصت ممكن آغاز كند و همگام با مردم جاغوري و در همكاري با مردم زابل داعش را منكوب و اسراي مردم هزاره را نجات بخشند
٣ پوسته هاي أمنيتي در تمامي مسير هاي مواصلاتي افراز و امنيت مسافران توسط دولت تضمين گردد
٤ إدارات دولتي در تمامي مربوطات ولايت زابل إيجاد گرديده و مسئله گروگانگيري در آينده تكرار نگردد
٥ يك هيئت مشترك از بزرگان و متنفذين جاغوري و زابل إيجاد گردد كه در اينده هر نوع مشكل را با تفاهم حل و فصل نمايند
٦ مردم موظف به رعايت حسن همجواري و تأمين امنيت همديگر مي باشند و در صورت وقوع حادثه اختطاف و گروگان گيري مردم آ ن منطقه مسؤ ل و پاسخ گو مي باشند
آيا اين موافقتنامه را عملي ميدانيد ؟
در صورت عملي شدن همه اين موارد شش گانه ، شما هم آن را به خير و صلاح مردم ميدانيد ؟
در صورت عدم تطبيق تمام مواد موافقتنامه منتظر بحران باشيم ؟
و بلاخره آيا اين را ننگ و عار ميدانيد ؟ و يا بهترين گزينه خروج از يك بحران ؟

نویسنده: جاوید “ضیا”

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment