افغانستان خبرها مطالب عمومی

شکل گیری شورای انسجام و هماهنگی در جاغوری!

شکل گیری شورای انسجام و هماهنگی در جاغوری!
حادثه گروگانگری گروه دحشت و وحشت زنگ بیدار باش را در جاغوری به صدا درآورد و جلسات مردمی از صنوف مختلف به صورت متواتر گاهی در ناوه و اکثرن در مدرسه مهدیه دایر گردید تا راهکار بیرون رفت سنجیده شود. بالاخره مردم جاغوری ضرورت ایجاد شورای تحت نام “شورای انسجام و هم آهنگی” را ضروری دانسته و شورا شکل گرفت .
شورای یاد شده متشکل از 20 عضو بوده و تعهد به مردمش سپردند تا ازمنافع علیای جاغوری حراست وحمایت کنند .

به اساس گزارشها در تشکیل این شورا آقای شکرالله حیدری عضو شورای علمای جاغوری منحیث رئیس، محمدحسین عرفانی معاون و سنایی حیدر به عنوان منشی آن اعلام شده است.
همچنان لازم به یادآوری میباشد که لیست پایین نیز از جمله کسانی میباشد که تا الحال در شکل گرفتن این شورا نقش داشته و از جمله اعضای آن به شمار می آید.

 1. آقای همکار از منطقه هیچه
 2. آقای مجاهد از منطقه بابه
 3. آقای نیازی از منطقه چهل باغتوی اوقی
 4. آقای عبدل از منطقه چهل باغتوی پشی
 5. آقای قاسمی از منطقه سرخاب سنگماشه
 6. آقای حامد از منطقه آپخو
 7. آقای محمدجعفر عارفی از منطقه خرکوش
 8. آقای قربانی از منطقه اوتقول
 9. آقای حاجی معلم از منطقه انگوری
 10. آقای صفری از داوود
 11. آقای حاجی رحیم از زیرک
 12. آقای رمضان نماینده غجور
 13. آقای میرزا از منطقه لومان
 14. آقای رضایی از منطقه المیتو
 15. آقای بهادری از سید احمد
 16. آقای شارح از منطقه چال و کارمند مدیریت معارف جاغوری
 17. آقای صمیم از قندالقاش و رئیس مجمع همسویی و اجتماعی جاغوری

منبع نوشته است که فعلن در بخش مردمی این شورا مجدانه در تلاش اند تا به یاری خداوند متعال عزت و اقتدار مردم اش را پاسداری کنند و همچنان ابراز امیدواری نموده است که سایر دوستان نیز همکاری شانرا با این شورا ادامه بدهند.

منبع: برگه آقای عرفانی.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

 • باتشکر ازجاغوری نیوز خدمات وتلاشهای شمارا ارج می نهیم اگرامکان دارد دراول صفحه درهفته یک برنامه اموزشی مانندساختن توربین کوچک بادی یاابی یایکجمله زبان E طریق کشت یاهرگونه مطلب مفید که به درداقتصاد مردم بخورد به اشتراک بگذارید تشکر

Leave a Comment