افغانستان خبرها عکسهای جاغوری مطالب عمومی

قبر دسته جمعي 70 تن از شهداي هزاره در پاتو

قبر دسته جمعي 70 تن از شهداي هزاره در پاتو

– فرهاد اخلاصی –
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

در قريه معروف به ده از قريه جات پاتو قبر دسته جمعي وجود دارد كه به تعداد 70 تن از شهداي هزاره در ان به خاك سپرده شده است.
به روايت از چشم ديد اهالي اين منطقه، فرهاد خان عسكر عبدالرحمن كه در حال انتقال اسراي هزاره از ارزگان به سمت كابل بوده چند شب و روز را در ده مي مانند. و در حال كه شانه های اسیران را با برمه داغ سوراخ كرده و خرد وکلان را مانند دانه تسبیح به هم جیل کرده بوده تشنه و گرسنه حركت مي داده اند.
عساكر خونخوار عبدالرحمن به تعداد 70 تن از كودكان و پيرمردان و پيرزنان كه توان راه رفتن نداشته با سر برچه ها در جا به قتل رسانده اند و شب هنگام توسط مردم محل در يك گور دسته جمعي خاكسپاري گرديده اند.1
هنوز مردم جاي را كه خيمه فرهاد خان در آنجا نصب گرديده به ياد دارند. هنوز كساني كه به يك واسطه واقعات و رخدادها را با تمام جزئيات مي دانند در منطقه حيات دارند.
ما و همكاران ما به زودترين فرصت معلومات مفصل را از اين رخداد تاريخي تهيه كرده و در اختيار دوستان قرار مي دهيم.
از دوستان عزتمند مان مي خواهيم براي اينكه نسل آينده در جريان اين رويدادهاي تاريخي قرار گيرند مي خواهيم تا:

” بناي ياد بود از شهداي هزاره” را در اين محل بنا كنيم و تاريخچه شهدا را بر روي سنگي حك نموده و ماندگار سازيم.

معلومات مفصل در شماره هاي بعدي ماهنامه پاتو.111
(تعداد از دوستان تصميم دارند و ما را تشويق نموده اند تا بناي ياد بود شهدا را با همكاري هم به زودترين فرصت بسازيم.
نظريات و پيشنهادات تان را با ما شريك سازيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت: شماره های جدید ماهنامه پاتو، روی وبسایت جاغوری نیوز نیز منتشر میشود.

پس دنبال کننده ما باشید و از بهترین ها آگهی یابید!!!

1111

http://facebook.com/Jaghorinews

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment