افغانستان فناوری و تکنولوژی مطالب علمی مطالب عمومی

برق یکی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای بشر در عصر امروز

برق یکی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای بشر در عصر امروز

از آنجاییکه میدانید زیربنای یک جامعه اقتصاد همان جامعه میباشد؛ اما انرژی برق یکی از اصلی ترین عامل زیربنایی در ایجاد راهبرد و توسعه صنایع در یک کشور دانسته میشود، چرا که با رشد و انکشاف صنعت ما میتوانیم اقتصاد خوب داشته باشیم.

تعداد کثیر از اشخاص هستند که در صدد بهبودی زندگی شان بر آمده اند و تلاش دارند تا از راه های معقول و آسان برای خود زندگی مرفه و آسوده بسازند و هیچگاهی دست گدایی به سوی کسی دراز نکند؛ که یکی از طریقه های رسیدن به زندگی مرفه موجودیت اقتصاد خوب میباشد یعنی افراد باید در تولید انرژی کم و یا زیاد خودکفا باشد.

به هر اندازه ی که یک کشور از لحاظ تولیدات داخلی غنی باشد و بتواند با آن تولیدات شان نیاز های شان را خود شان از درون شان برآورده سازد، و وابستگی به کشور خارج نداشته باشد و از توانایی خوبی بر خوردار باشد اینجاست که همسایگان شان نیز به دیده احترام و قدر به آن کشور خواهد نگریست، در غیر آن بالعکس ….

پیشبینیهای جدید نشان میدهد که عمر بقیه منابع انرژی به زودی تمام خواهد شد. مثلن نفت بعد از 45 سال، گاز 50 سال و بلاخره یورانیم تا 70 سال دیگر تمام خواهد شد. که این موضوع بشر را وادار نموده است تا منابع دیگر را برای تولید انرژی جستجو نماید استفاده از انرژی آفتاب یکی از بیشترین عمر را دارد که یکی از این منابع میباشد.

اما افغانستان چی؟ آیا در این کشور به اندازه کافی تولید انرژی برق صورت میگیرد؟ آیا اصلن برنامه ی تخصصی که قناعت متخصصین، اقتصاد دانان و مردم را بگیرند وجود دارد؟ اگر دارد پس چرا تا هنوز عملی نشده است و اگر ندارد چرا؟؟؟ که همینگونه صدها سوال بدون پاسخ وجود دارد؛ اما هیچ یک از مسولین آماده نیست تا جوابی به این سوالات داشته باشد.

برق یکی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای بشر در عصر امروز

برق یکی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای بشر در عصر امروز

با آنکه کشور عزیز ما افغانستان از منابع انرژی بسیار خوبی برخوردار میباشد؛ اما متاسفانه و شوربختانه تا الحال ( 2015 ) با وجود کمکهای سیلاسای کشورهای کمک کننده، در این کشور از هیچکدام آن ( آب، باد، آفتاب، بایوگاز و بایومس و… ) استفاده درست صورت نگرفته است که بتواند نیازهای این کشور را مرفوع سازد.

201291185513940
پس یکی از بهترین و ارزان ترین طریقه ی به دست آوردن انرژی برقی، استفاده از آب، باد و آفتاب میباشد که بسیار با هزینه ی اندک ما میتوانیم انرژی بسیار زیاد را به شکل پاک و دوامدار به دست آوریم.

 

به همین منظور ما هم نهایت تلاش خود را به خرچ میدهیم تا به زودی مطالبی خوبی در این مورد خصوصن در مورد انرژیهای برقی در افغانستان را روی سایت جاغوری نیوز خدمت شما خوانندگان گرامی قرار خواهم…

 

رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز –  3- سپتامبر – 2015

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment