افغانستان خبرها عکسهای جاغوری مطالب عمومی معارف

گزارش از مركز آموزشي زبان انگليسي و كمپيوتر بهار

مركز آموزشي زبان انگليسي و كمپيوتر بهار امروز جمعه، طي يك گردهمايي شانزدهمين دور جشن فراغت  شاگردان شانرا برگزار نمود.
در مراسم امروزي كه تعداد زيادي از دانش اموزان، استادان، محاسن سفيدان و جوانان اشتراك داشتند، با تلاوت چندي از آيات كلام الله مجيد آغاز و با سخنراني ها، دكلمه اشعار فارسي و انگليسي، مقالات و برنامه هاي تفريحي ادامه يافت.

فارغين دور شانزدهم مركز آموزشي بهار

فارغين دور شانزدهم مركز آموزشي بهار

سخنرانان بيشتر  روي آموزش و پرورش و وضعيت كنوني معارف در سطح كشور صحبتهاي شانرا ايراد مينمودند، اما آقاي شارح يكي از اعضاي نظارت  مديريت  معارف جاغوري كه نيز در اين برنامه اشتراك داشت، ضمن تبريكي فراغت و آرزوي موفقيت دانش آموزان اين مركز؛ روي موضوع شخصيت سخنانش را ابراز داشته و از همه اقشار جامعه، به ويژه از والدين خواست تا در مورد شخصيت سازي اولادان شان نهايت تلاش شانرا به خرچ دهند.

فارغين دور شانزدهم مركز آموزشي بهار

فارغين دور شانزدهم مركز آموزشي بهار

در اخير هم با توزيع تصديق نامه هاي فراغت از سوي مديريت اين كورس براي فارغين اين مركز، برنامه خاتمه يافت.

فارغين دور شانزدهم مركز آموزشي بهار

فارغين دور شانزدهم مركز آموزشي بهار

همچنان لازم به يادآوري ميباشد كه طي ساليان اخير، با آنكه مراكز آموزشي در جاغوري افزايش يافته است و تعداد كثير از خانواده ها با سواد شده اند؛ اما باز هم كماكان مردم اين جامعه در قبال آموزش و پرورش، به ويژه شخصيت سازي كندتر عمل ميكنند.
در سنگماشه جاغوري، چندين مركز آموزشي زبان انگليسي و كمپيوتر فعاليت دارند كه عمومن بعد از هر 45 روز يك سمستر درسي را به پايان رسانيده و شاگردان شان از يك كلاس به كلاس بالاتر ارتقا پيدا ميكنند كه اين خود مايه افتخار بوده و سبب رشد استعدادهاي دانش آموزان در منطقه ميگردد.

رحماني جاغوري – جاغوري نيوز – 9 اسد سال 1394 خورشيدي.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment