افغانستان خبرها مطالب عمومی معارف

نتایج اشتراک کنندگان امتحان آزمایشی کانکور در جاغوری

روزشنبه مورخ 16 جوزا سال 1394 خورشیدی، نتایج اشتراک کنندگان امتحان آزمایشی کنکور که در جاغوری راه اندازی شده بود، در لیسه نسوان مزار بی بی اعلام گردید.
این برنامه که با حضورداشت شماری از مدیران و استادان مکاتب جاغوری، محاسن سفیدان و جوانان برگزار شده بودند، آقای صمیم سرمعلم لیسه نسوان مزار بی بی، آقای رفعت استاد در لیسه فیضیه، آقای قاسمی استاد در لیسه البیرونی پیدگه، استاد محمدالله یکی از معلمین لیسه سلطانی و آقای رحمانی جاغوری به نمایندگی از برگزار کنندگان امتحان آزمایشی کنکور سخنانی را پیرامون کنکور و وضعیت معارف در جاغوری ایراد فرمودند.
این آقایان، ضمن اینکه برنده شدن دانش آموزان اول نمره، دوم نمره و سوم نمره را برای شان تبریک گفتند از آنان خواست که به این گونه رقابتها اکتفا نکرده؛ بلکه بیشتر از این تلاش نمایند تا در سایر عرصه ها نیز همانند ستاره ها خوب بدرخشند.
آقای استاد رفعت که از زمره استادان فعال لیسه نسوان و ذکور فیضیه میباشد نیز ضمن تبریکی دانش آموزان برنده، در مورد اینکه آزمون کنکور چیست و داوطلبان باید چگونه با این آزمون بلدیت داشته باشد صحبت نمودند.
آقای رحمانی جاغوری، که به نمایندگی از برگزار کنندگان امتحان آزمایشی کنکور صحبت مینمود نیز برنده شده داوطلبان امتحان آزمایشی کنکور را برای شان تبریک گفتند و همچنان روی موضوعات متفاوت؛ منجمله وضعیت معارف، برخورد مردم با دانش جدید، برگزاری امتحان آزمایشی کنکور و نیازمندی دانش آموزان به این آزمون سخنانی را ایراد نمود.
آقای رحمانی همچنان گفت که این امتحان آزمایشی کنکور که در جاغوری راه اندازی شده بود از طرف هیچ نهادی نبوده و هیچ وابستگی به هیچ ارگان و نهاد ندارد و صرف به منظور همکاری و راهنمایی دانش آموزان مکاتب از سوی شماری از دانشجویان دانشگاه کابل به همکاری مالی وبسایت جاغوری نیوز، اقدام شده بود که به قول وی آغاز فعالیتهای شان از همینجا میباشد و در آینده ها نیز بر اساس تصامیم و پلانهای در نظر گرفته در جامعه به فعالیت خود خواهد پرداخت و در اخیر نتایج شاگردان که اول، دوم و سوم نمره شده بودند قرار ذیل اعلام نمود.

نفیسه فرزند بومانعلی دانش آموز صنف دوازدهم لیسه نسوان مزار بی بی با اخذ 346.5 نمره توانست که نمره اول را به خود اختصاص دهد.
محمدسینا فرزند نعمت الله دانش آموز صنف دوازدهم لیسه استاد عبدالغفور سلطانی 285.75 توانست که نمره دوم را به خود اختصاص دهند.
فرزانه فرزند حسین علی دانش آموز صنف دوازدهم لیسه نسوان فیضیه 280.25 توانست که نمره سوم را به خود اختصاص دهند.

این در حالیست که همه ساله شماری از دوستان از آدرسها و نهادهای مختلف در جاغوری امتحان آزمایشی کانکور را برگزار مینمایند، که در این اواخر تعداد کثیر از دانش آموزان و حتا مدیران و استادان مکاتب به برگزاری این آزمون آزمایشی در جاغوری به گونه ی که باید صادقانه و دلسوزانه باشد بی اعتماد شده اند.

گفته میشود که دلیل این بی اعتمادی عدم راهنمایی درست دانش آموزان از سوی برگزار کنندگان امتحان آزمایشی میباشد، که برگزار کنندگان این امتحان توانست به گونه شفاف و صادقانه امتحان را در جاغوری برگزار و نتایج آنرا در محضر عام اعلام نمایند.
این امتحان آزمایشی کنکور روز های پنجشنبه و جمعه 14 و 15 جوزا سال 1394، در لیسه نسوان مزار بی بی، لیسه نسوان فیضیه و لیسه استاد عبدالغفور سلطانی به گونه شفاف برگزار شده بود.

فایل پی دی اف نتایج تانرا از لینک پایین دانلود نمایید!

نتایج امتحان آزمایشی کانکور در جاغوری 16 جوزا 1394 خورشیدی
منیرگل رحمانی دانش آموز صنف نهم لیسه نسوان مزار بی بی 17 جوزا 1394 خورشیدی.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment