افغانستان رسانه ها مطالب علمی مطالب عمومی

تصاویر از قرآن دستباف در ولایت غزنه باستان

به گزارش از شبکه اطلاع رسانی افغانستان؛

خدابخش از اهالی غزنی در مدت 12 سال توانسته است، قالین دوروی (پشت و رو) را که در آن سی جزء قرآن کریم را نوشته است.

وی بر این صنعت دستبافت اش لیر بزرگ نیز ساخته است که روی آن کتیبه هایی از دستبافت اش را می گذارد.

رحمانی جاغوری  – جاغوری نیوز – 24-05-2015

111 333 444 2222 5555

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

Leave a Comment