افغانستان خبرها مطالب عمومی

تظاهرات مردم جاغوری در پیوند به نا امنی های اخیر در کشور

مردم جاغوری امروز در این ولسوالی دست به یک تظاهرات مسالمت زدند.
مظاهره کنندگان با سردادن شعارها از بازار پایین سنگماشه به طرف تعمیر ولسوالی جاغوری حرکت کردند و از حکومت وحدت ملی خواهان رهایی 31 مسافر ربوده شده، محکوم نمودن عاملین قتل فرخنده به شدید ترین مجازات، پیگیری عاملین کشتار وحشیانه ارتش ملی در جرم بدخشان، بیرون نمودن تروریستان از کشور، تامین امنیت و تطبیق قانون شدند.
این مظاهره از سوی کانون فرهنگی جوانان نور در حالی راه اندازی شده بود که حدود دوماه قبل 31 مسافر هزاره در مسیر زابل – غزنی از ولسوالی شاه جوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح ربوده شدند که تا حال از سرنوشت آنان خبری در دست نیست و حتا گزارشها حاکی از آن است که رییس جمهور غنی هم گفته که وی رهایی این ربوده شده ها را تضمین کرده نمیتواند.
همچنان قابل یادآوری میباشد که به تاریخ 28 حوت 1393 کسی به نام فرخنده در جوار مسجید شاه دو شمشیره توسط اوباشان بی خبر از دین به اتهام سوختاندن قرآن، به شکل وحشیانه از بین برده شد و چندی قبل هم شماری از سربازان ارتش ملی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان از سوی مخالفین مسلح دولت سربریده شد و حکومت تا حال هیچگونه واکنش در موارد فوق نشان نداده است.
در اخیر این مظاهره قطعنامه ی ذیل به قرائت گرفته شد:
1. ما خواهان رهایی بدون قید و شرط 31 مسافر ربوده شده هموطن خود هستیم
2. ما از حکومت میخواهیم عاملین قتل فرخنده را به شدیدترین مجازات محکوم نموده تا باشد که در آینده جلو محاکمه های صحرایی و خودسرانه در کشور گرفته شود.
3. ما کشتار وحشیانه سربازان دلیر ارتش ملی را در بدخشان از بی کفایتی های دولت دانسته و خواهان پیگیری هرچه سریعتر عاملین آن هستیم.
4. افغانستان محل سکونت افغانهاست؛ نه مکان امن برای تروریستان و دهشت افگنان خارجی؛ لذا تروریستان را از این خاک بیرون سازید!
5. ما از حکومت میخواهیم تا به تعهدات شان نسبت به قانون اساسی و امنیت شهروندان این کشور عمل نموده و مسئولیتهای شان را فراموش ننمایند.
6. تامین امنیت شهروندان در همه جا، مخصوصن در شاهراه ها وظیفه اصلی دولت و حکومت است؛ لذا برای اعاده امنیت از هیچگونه تلاش دریغ نکنند.

Muzahira 11 Muzahira12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همچنان تشکری ویژه مینمایم از آقایان صمیم و علی مهدی جاغوری، که لطف نمودند عکسهای از تظاهرات را برای جاغوری نیوز فرستاده است.

رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز – 2015.04.16

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment