دین و مذهب رسانه ها مطالب علمی مطالب عمومی

میثاق با مهدی (ع)

شعر از قهرمان ملی شهید ابوذر غزنوی

گفتم به مهدي بر من عاشق نظر كن
گفتا توهم از معصيت صرف نظركن
گفتم به نام نامي ات هردم بنازم
گفتا كه از اعمال نيكت سرفرازم
گفتم كه ديدار تو باشد آرزويم
گفتا كه در كوي عمل كن جستجويم
گفتم بيا جانم پراز شهد وصفاكن
گفتا به عهد بندگي با حق وفا كن
گفتم به مهدي بر من دل خسته روكن
گفتا زتقوي كسب عز وآبرو كن
گفتم دلم با نور ايمان منجلي كن
گفتا تمسك بر كتاب و هم علي كن
گفتم زحق دارم تمناي سكينه
گفتا بشوي از دل غبار حقد وكينه
گفتم رخت را ازمن واله مگردان
گفتا دلي را با ستم از خود مرنجان
گفتم زهجران تو قلبي تنگ دارم
گفتا زقول بي عمل من ننگ دارم
گفتم كمي با من زرافت گفت وگوكن
گفتا به آب ديده خود شستشوكن
گفتم دلم از بند غم آزادگردان
گفتا كه دل را تو به ياد حق گردان
گفتم به شام تار دلهاراسحركن
گفتا دعا همواره با اشك بصركن
گفتم به جان مادرت من را دعا كن
گفتا كه جانت پاك از بهرخداكن
گفتم كه از هجران رويت بيقرارم
گفتا كه روز وصل را در انتظارم
ـــــــ ماهنامه پاتو ـــــ
5 آپریل 2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت: مدیریت جاغوری نیوز هیچگونه مسئولیتی در قبال محتویات مطلب نویسنده را به عهده نمیگیرد، فلهذا هر نویسنده پاسخگوی مطلب نوشته شده شان میباشد.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment