افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان عکسهای جاغوری فرهنگ و هنر مطالب عمومی

کوتاه گزارش از منطقه پاتو – جاغوری

سلام!

اینجا میدان فوتبال لیسه ذکور پاتو است، جایی که امروز یکشنبه مورخ دوم حمل به مناسبت روز دوم نوروز جشن گرفته شد. نوروز که مردم همیشه و بی صبرانه منتظر رسیدن شان هست. نوروز که سال یک بار میاید و میرود.

در اینجا و در این مراسم، در یک طرف میدان محاسن سفیدان و جوانان و نوجوانان و طرف دیگر آن خواهران و مادران صف کشیده اند و اطراف استیژ را هم فرهنگیان و دانشجویان پر نموده و طنین موسیقی بی کلام و اجرای آهنگهای زیبا همانند ترنم زلال باران گوشها را مینوازد.

هرکس به نوبت خود یکی یکی آمده و پشت استیژ قرار گرفته و با صحبتهایش به مجلس رنگ تازه یی میبخشد.

رشد اقتصاد، دانش، توجه روی فرهنگ طی این پنج سال اخیر از جمله موارد بود که آقای نبوی ابراز داشت.

وی یادآور شد که طی چند سال اخیر منطقه پاتو توانسته به وجه احسن روی موارد یاد شده کار نماید و پیشرفتی خوبی هم داشته است، ایشان از روشنفکران و به ویژه از ادارات مکاتب میخواهد که در راستای داشتن یک فرهنگ خوب و از بین بردن رسم و رواجهای خرافی، آسیب شناسی و راهکارها توجه جدی داشته باشد.

آقای نبوی می افزاید که متاسفانه بعضیها دین اسلام را وسیله وابزار ساخته و از پیش آن به نفع خود و به ضرر دیگران استفاده مینماید، در حالیکه اسلام یک دین کامل و همه جانبه بوده و ما نباید روش آنانی را در پیش گیریم که در تضاد با این دین مقدس قرار دارد.

آقای رضایی سرمعلم یکی از مکاتب این منطقه طی صحبت که داشت از مردم خواست تا در راستای بهبودی وضعیت مکاتب باید توجه جدی داشته باشد و هیچگاهی کمک و همکاریهایش را با نهادهای اموزشی قطع ننماید.

بیش از 50 جوان دختر و پسر در این مراسم از جمله کسانی بودند که همانند ستارگان آسمان در برابر اشتراک کنندگان میدرخشید و از کامیابی شان در آزمون کنکور گذشته و اخذ تحفه از سوی وابستگان و مدیران مکاتب تبسم بر لبانش جاری شده بود.7

مراسم امروزی در همین مورد از سوی انجمن راه سبز که چندی قبل در پاتو اعلام موجودیت نموده بود برگزار شده بود.

این انجمن در حالی در منطقه پاتو اعلام موجودیت نموده است که چندین نهاد دیگر در این منطقه منجمله مجمع فرهنگی نور و نهاد دانشجویی پاتو به صورت آشکارا فعالیت دارد.

از آقای اسدالله بهار، که از جمله موسسین انجمن اجتماعی راه سبز میباشد، در مورد این انجمن نیز پرسیدم که چی نیاز بود تا شما در صورت موجودیت انجمنهای دیگر در این منطقه، راه سبز را تشکیل دهید؟

وی در پاسخ گفت: ” بلی دقیقن من هم قبلن با نهاد دانشجویی پاتو بودم و از جمله عضو ارشد هم به شمار میرفتم؛ اما انجمن اجتماعی راه سبز به تاریخ 22 حوت 1393 در این منطقه ( پاتو ) اعلام موجودیت کرد و دلیل آن هم این میتواند باشد که مثلن انجمن دانشجویی پاتو صرف کسانی را به حیث عضو میپذیرد که دانشجو باشد، ما به همین خاطر این انجمن را تشکیل دادیم که بتوانیم از همه اقشار جامعه عضو داشته باشیم، و این خود باعث میشود که ما منسجمتر و با اتحاد باشیم”

سوال:ما در جامعه از چندین طیف انسانها داریم، مثلن روحانیون، جوانان و دانشجویان و قشر که جدا از این دو هست, شما چگونه و از کدام راهها میتوانید که با گرفتن عضو از این اقشار منسجمتر حرکت نمایید؟ آیا فکر میکنی اندیشه ها و باورهای اقشار یاد شده یکی هست و اینها میتواند همدیگر را به آسانی بپذیرد؟؟؟ و دیگر اینکه تعداد عضو انجمن تان چقدر است و چی پلانهای در اینده دارید؟77

پاسخ: “تعداد اعضای انجمن راه سبز 20 نفر است که جمله موسسین این انجمن نیز میباشد و دیگر اینکه بلی ما میتوانیم، مثلن ما با فرهنگهای خرافی مبارزه میکنیم”.

سوال: میشه واضحتر بگویید کدام فرهنگ به نظر شما خرافی است و کدام فرهنگ را بیشتر میخواهید ترویج دهید؟

پاسخ: “یعنی فرهنگی که همه بپذیرد ما در ترویج آن کوشش میکنیم”.

سوال: فقط ترویج فرهنگ ؟؟؟

پاسخ:” نه خیر، کارهای دیگر را که در توان داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد”.

سوال: با اینهمه پلانها و تصامیم، حالا بگویید شما رسمن جواز فعالیت را دارید یا نه؟

پاسخ: متاسفانه تا الحال نتوانستیم که جواز فعالیت مانرا به دست بیاوریم و دوستان مان رفتند که در قسمت راجستریشن کار کند.

اینکه موفق میشود یا نمیشود، زمان پاسخ خواهد داد.

سوال: سرپرست و اعضای ارشد انجمن اجتماعی راه سبز کیها اند؟

پاسخ: ” ما شورایی عمل میکنیم و تا هنوز مشخص نشده”

این در حالیست که گفته های وجود دارد که اعضای ارشد انجمن راه سبز همه معلمین مکاتب میباشد، در حالیکه انجمنها خود را ناظر بر اعمال حکومت میداند و اگر احیانن اعضای این انجمن اکثرن معلمین باشد پس چگونه میتواند که خود کارمند دولت ناظر بر دولت و یا حکومت باشد؟؟؟ سوالی که به دلیل مشخص نکردن اعضای انجمن بدون پاسخ ماند.

———–9

و در اخیر هم بعضی از نمایشهای به اجرا گذاشته شد که در قالب تصویر برایتان منتشر نموده ام.

6   11 12 13 14 22 44  333

تشکر که با جاغوری نیوز هستید! خوش و خرم باشید!

 

رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز

کوتاه گزارش از منطقه پاتو - جاغوری

کوتاه گزارش از منطقه پاتو – جاغوری

5

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment