افغانستان شخصیت های جاغوری مطالب عمومی مناطق جاغوری

همکاری آقای معلم با مردم منطقه

همکاری و استعانت آقای معلم با مردم

حاجی محیب علی معلم نماینده مردم ناوه در ولسوالی جاغوری،‌ و یکی از خیرین منطقه بابل انگوری است.

وی از سالها به این طرف دست خیر به مردم داده و همیشه غمخوار ضعیفان و افراد بی بضاعت در منطقه بوده است.

حاجی معلم ظاهرن یک مرد سرمایه دار است و تلاش ورزیده تا از سرمایه شخصی خود به نفع مردم استفاده کند.

آقای معلم در ساخت یک باب مکتب در انگوری که در حدود 4 میلیون افغانی در آن به مصرف رسیده دست باز داشته که با همکاری مردم تعمیر مکتب شیخ فاضل را به پایه اکمال رسانده، که سال گذشته طی یک محفل با حضور مقامات محلی رسمن افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

که هم اکنون ده ها شاگرد پسر و دختر از آن مستفید میشود.

حاجی معلم به علاوه استعانت و همکاری منطقوی در بازسازی 15 کیلومتر سرک نیز با مردم همکاری نموده؛ که این سرک از منطقه ی دشت خاکریز انگوری تا بازار انگوری با هزینه 200 هزار کلدار پاکستانی، از پول ذخیره مادرش خاک اندازی و هموار نموده که این کار وی مورد ستایش مردم قرار گرفته اند و ضمنن وی میگوید که در تمام اعیاد با خانواده های فقیر و نادار در مورد تهیه ی البسه،‌ مواد خوراکی و دیگر مایحتاج زندگی آنانرا همکاری نموده و همچنان گفته است که این نوع همکاری بشردوستانه در آینده ها نیز ادامه خواهد داشت.

این مرد خیر و با سخاوت از تمام کسانیکه وضعیت اقتصادی خوبی دارد میخواهد که با زیردستان شان که بیانگر اخلاق انسانی میباشد کمک نموده، تا باشد که آنان نیز نسبت به زندگی شان خوشبین باشد.

وی با استناد از آموزه های دینی به این باور است که دین اسلام یک دین بشردوستانه است و مردم با پیروی از آن تلاش نمایند تا فرهنگ تعاون و همکاری را تقویت بخشیده و جامعه بشری در رفاه و آسایش به سر برد.

به باور آقای معلم، هرگاه دست همکاری باهم داشته باشیم جامعه در توازن قرار گرفته و باعث میگردد که از ناهنجاری های اجتماعی کاسته شود.

03/01/2015

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment