مطالب عمومی

دختر هشت ساله چرا خمس داده شود؟؟؟

دختر هشت ساله چرا خمس داده شود؟؟؟

خمس چیست؟

خمس اصلن واژه عربی میباشد که به مفهوم پنج – یک، آمده است، یعنی از پنج حصه یکی از موارد که در پایان ذکر میشود یک حصه آن باید به مستمندان که جزئیات بعدن داده میشود خمس داده شود.

آیت الله صانعی در کتاب رساله خود در مسئله 1750، چنین نوشته است:

در هفت چيز خُمس واجب مى شود:

  1. منفعت کسب
  2. معدن
  3. گنج
  4. مال حلال مخلوط به حرام
  5. جواهری که به واسطه غواص در دریا به وجود میاید
  6. غنیمت جنگ
  7. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

 

جناب صانعی مینویسد هرگاه انسان از تجارت یا کار و کاسبی دیگر مالی به دست آورد باید یک پنجم آنرا خمس داد، نه از مالی که به کسی بخشیده میشود.

وی در ادامه می نویسد که خمس باید دو قسمت شود، یک قسمت آن معروف به سهم سادات است که باید آنرا به مرجع تقلید تسلیم کنند و یا با جازه او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر در مانده شده باشد، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان، باید به مرجع تقلید یا وکیل و یا نماینده او بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند.

خوب است که در همچو موارد روحانیان گرامی و عالیقدر برای مردم عام معلومات کافی ارائه نمایند.

شاید کسیکه دختر هشت ساله اش را در ولسوالی کجران ولایت دایکندی به خمس داده، در مورد خمس معلوماتی نداشته است، آیا این معلومات نداشتن یک فرد عادی جامعه مگر جرم است که باید دخترش را خمس بدهد؟

زمانیکه یک کسی نماز نمیخواند یا روزه نمیگیرد و یا هم به هر بهانه ی دیگر، همین ها ممکن محکمه ی صحرایی شوند، اما زمانیکه اینهمه فجایع و بدبختیها را شاهد هستیم چی میشود که عاملین همچو رویداد همچنان به جزای اعمالش برسد.

در هیچ جایی از دین اسلام سراغ نداریم که ظلم را بر زن و مرد سالاری را روا داشته باشد، پس کجایند اینهمه کسانیکه خودرا حامی همین دین قلمداد میکنند؟؟؟ آیا خواب اند یا انگار نه انگار؟؟؟

زمانیکه ما از حامی بودن دین مان صحبت میکنیم باید به تمام معنا از دین خود حمایت نماییم نه اینکه دین را وسیله بازی با ناموس مردم ( بیرون نمودن جن، خمس و… دهها موارد دیگر ) قرار دهیم.

هرچند که ادعای بر دانایی خود ندارم، اما تا هنوز هم با اینهمه دانش کم که دارم نشینیده ام که در کدام دین گفته شده باشد که انسان هم باید خمس داده شود و کسانیکه اولاد نمیکند باید زیر لت و کوب قرار گیرد تا پدیده ی به نام جن از درونش بیرون شود. جن که تاهنوز از وی خبر در دست نیست و معلوم نمیباشد که وجود دارد یا نه؟

همه این بدبختی ها بر میگردد بر عملکرد همین روحانیون منطقه؛

اگر اینها از دین اسلام به طور صحیح و درستش معلومات کافی برای مردم ارائه نمایند، مردم هم دیگر فریب انسانهای پست را نمیخورد و همیشه مواظب خود میتواند باشد؛ اما در صورتیکه معلومات نباشد،‌یقینن که قربانی را هم همین مردم متحمل خواهد شد.

 

=================

این هم خبر در همین مورد:

 

دختر هشت ساله به خمس داده شد!

دختر هشت ساله ی که از ولسوالی کجران ولایت دایکندی دانش آموز صنف اول مکتب میباشد از سوی پدرش به یکی از افراد محل که به نام سادات میباشد به خمس داده میشود.

گفته میشود که همین خمس گیرینده کسی به نام سیدنصرالله موسوی روحانی با نفوذ منطقه نیز میباشد این دختر را دوماه قبل به خمس گرفته است.

این در حالیست که عاملین رویداد بازداشت و دختر هم در نزد نیروهای امنیتی قرار دارد.

آیا انسان را میتوان خمس داد؟

دیدگاه شما در مورد خمس چیست؟…………………. ضروری پنداشته میشود بنویسید!…………….

یادداشت: قسمت انتقادی مطلب متوجه همه ی اشخاص نمیشود، صرف منظور همان کسانی اند که دین ما را زشت تعبیر نموده و از مردم عام سؤ استفاده مینمایند.

هستند انسانهای که حقیقتن به خاطری خدمت گزاری به دین و مردم باید ممنون همکاری آنها بود، اما ای وای از دست کسانیکه فریبنده هستند و برای اسلام یک قانون جدید میسازند.

اسلام در ذات خود ندارد عیبی – هر عیبی که هست در مسلمانی ماست!

رحمانی جاغوری ‏21‏/02‏/2015

 

 

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment