افغانستان خبرها مطالب عمومی معارف

راه اندازی دوره آموزشی دوماهه برای معلمین جاغوری از سوی کمیته ناروی

سلام!
امید همه ی مخاطبان عزیز و ارجمند به سلامت باشد.
مدتهای مدیدی بیشتر از دو هفته شد که بنابه مشکلات نتوانستم گزارشات جاغوری را برای شما عزیزان به نشر برسانم.
به امید صحتمندی شما عزیزان گزارشی جدید را خدمت شما سروران گرامی تقدیم مینمایم.
——————————————————
دفتر کمیته ناروی به همکاری اساتید دارالمعلمین ولسوالی جاغوری، یک دوره آموزشی دو ماهه را برای 20 مکتب و 100 نفر معلم ذکور و اناث از ولسوالیهای جاغوری و مالستان روز گذشته 5 شنبه آغاز نمود.
این دوره آموزشی معلمان طی محفلی امروز در دارالمعلمین فیض محمدکاتب جاغوری واقع بازار غجور گشایش یافت.
در این محفل به شمول اساتید مکاتب جاغوری، مسئولین کمیته ناروی، آقای ظفرشریف ولسوال جاغوری، آقای نایبی مدیر معارف جاغوری و آقای احسان الله علمیار فرمانده امنیه جاغوری نیز حضور داشتند.
پس از تلاوت آیاتی از قرآنکریم آقای هاشم رواب رییس دفتر کمیته ناروی، در مورد این آموزشگاه معلومات داد.
وی افزود که این دوره آموزشی دوماهه که به هدف ارتقای ظرفیت معلمان روی دست گرفته شده است اساتید دارالمعلین فیض محمدکاتب در مورد تدریس و آموزش دهی آن همکاری میکند.
آقای رواب گفت در هفته پنج روز، چهار مضمون اساسی برای صد نفر معلم در آموزشگاه تدریس خواهد شد.
آقای رواب ضمن کوتاه اشاره به کارکردها و برنامه های کمیته ناروری در جاغوری و مالستان از مشترکین این برنامه ساخت که این پروژه را جدی بگیرند و از آن به نفع خود استفاده نمایند.
ضمنن آقای ظفرشریف ولسوال جاغوری از کارکردها و برنامه های انکشافی کمیته ناروی ابراز قدردانی نمود و فعالیت آنرا مورد ستایش قرار داد.
با وجود شکایتهای که از بی کیفیتی معارف وجود دارد آقای ظفرشریف از مشترکین این برنامه خواست که از این زمینه ی خوبی پیش آمده استفاده نمایند تا باشد که در روند روبه رشد معارف در جاغوری تاثیرات ارزنده ی داشته باشد.
آقای نایبی مدیر معارف جاغوری با تایید گفته های ولسوال جاغوری، از تمام معلمین ذکور و اناث که در این آموزشگاه شرکت کرده بودند تقاضا نمود که طی همین دو ماه که این برنامه روی دست گرفته شده است به صورت اساسی استفاده و بهره برداری نمایند.
وی همچنان ابراز امیدواری نمود که چنین برنامه های انکشافی فرهنگی بتواند در بلند بردن سطح آکاهی معلمان مفید واقع شوند.
این برنامه در حالی روی دست گرفته میشود که که مردم از بی کیفتی معارف در سطح این ولسوالی سخن میزنند.
نبود اساتید مسلکی و عدم موجودیت امکانات تدریسی از جمله موارد اند که معارف جاغوری با آن دچار میباشد.
پیش از این نیز موسسه کوار برنامه های آموزشی که در ان آموزش جدید تدریس و شاگرد محوری را با خود داشت برای معلمین مکاتب جاغوری روی دست گرفته شده بود، اما دیده میشود که در تطبیق روشهای جدید درسی در مکاتب بی توجهی صورت میگیرد و تا هنوز برنامه های اموزشی در این ولسوالی به صورت سنتی آن به پیش برده میشود.
به گقته آقای نایبی ، برنامه کمیته ناروی که در مورد آگاهی دهی برای معلمان جدیدن روی دست گرفته شده وبرای دوماه ادامه دارد هرشرکت کننده ماهانه مبلغ پنج هزار افغانی و هر آموزگار آن ماهانه سه صد دالر امریکایی دریافت میکنند.
بخش صوت این گزارش را که همکارم آقای احمدی تهیه نموده قبل از ظهر امروز از رادیو جاغوری نیز نشر میشود.

– رحمانی جاغوری – 2015/01/16

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment