افغانستان خبرها مطالب عمومی معارف

وکیلان و نمایندگان جاغوری از دانش آموزان در صحنه کنکور غزنی بازدید نمودند؟

وکلای جاغوری کجا شده؟

دقیقا اوایل ماه جدی سال پار بود که خودم شاهد صحنه آزمون کانکور غزنی بودم که با مشکلات فراوان دچار بود.

کمبودی چپتر، دست نیافتن اکثر اشتراک کننده گان به وقت کلی امتحان، خوانا نبودن سوالات، تاریکی شب، نبود جای مناسب و دهها مشکلات دیگر بود که اشتراک کنندگان دست وپنجه نرم مینمودند، اما هیچکسی نبود که صدای کسی را بشنود. جز اینکه شنیده میشد که شاه گل رضایی روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و چندی از گفته هایش را ابراز نمود، اما بدون تجربه. ” شنیدن مشکلات سال پار باید تجربه میشد برای امسال ”

امسال بازهم روی صفحات فیسبوک شکایتها پر شده و هرکس دارن مینویسند که امتحان غزنی بازهم با دهها مشکلات همراه بود.

عکسهای از آقای سجادی و آقای عارف رحمانی، نمایندگان غزنی در صفحات اجتماعی دیده میشود، اما از میان چهار وکیل که از جاغوری عازم مجلس شده،متاسفانه یکی شان هم دیده نشده است. گویا تا هنوز از امتحان غزنی خبری ندارد.

GH new new GH new wkl new

چی میشد که این نمایندگان ارجمند قدم رنجه مینمود و یکبار از اولادان مردم جاغوری، از کسانیکه برای این نمایندگان رای دادند و به مجلس به عنوان نماینده فرستادند، از جوانان جاغوری، از دانش آموزان و دانشجویان ولسوالی خودشان بازدید مینمودند و از مشکلات که دانش آموزان و داوطلبان کنکور با آن دچار میباشند با خبر میشدند و راه حلی پیدا مینمود.

زمانیکه نمایندگان خودرا بیخبر بگیرند و یا هم خبری از مشکلات شان نداشته باشند، بدون شک وزیر و همکاران وزیر تحصیلات عالی و ریاست امتحانات کنکور، این دانش آموزان را با مشکلات بیشتر از این روبرو خواهند نمود و هیچ شکی در این کار نیست.

به هر صورت خوب است که سال آینده انتخابات پارلمانی برگزار میشود و این بار شما دانش آموزان و شما پدران و شما مادران که رای دهنده هستید به کسی رای دهید که در چنین روزهای سخت به درد خودتان و به درد مردم ستمدیده بخورد نه اینکه درد بیافرینند.

هرزمانیکه شایستگی بر اقارب و شناختگی ترجیح داده شود یقینا که چنین پیامد را در قبال دارد. پس بیایید برای انتخابات آینده، دیگر از اقارب بگذریم و شایستگی را مدنظر بگیریم و در مورد گزینش زعیم مان نهایت تلاش نماییم و بهترین را انتخاب کنیم تا دیگر با اینگونه عکس العملهای عجیب و غریب و مشکلات و دشواریهای بی شمار روبرو نشویم.

رحمانی جاغوری – کابل

 

 

 

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment