افغانستان خبرها فناوری و تکنولوژی مطالب عمومی

ساخت طیاره جدید در جاغوری و چند خبر دیگر از این ولسوالی

نوشته شده احمدی وفا

ساخت طیاره جدید در جاغوری و چند خبر دیگر از این ولسوالی

“چرخبال جدید ساخته شده در جاغوری قلب فضا را درید!”
هلیکوپتر ساخت علی آغا رسولی درفضای ولسوالی به پرواز درآمد این طیاره ریموتی از دوسال به اینطرف تحت کار بوده وحال بکار افتاده است قطعات این طیاره از ابزارمحلی ساخته شده است.
وی برعلاوه ساخت طیاره توانسته است که یک دانه بلدوزر هم بسیازد که آن هم در معرض نمایش قرار گرفت.New t (2)
علی آغا رسولی دانش آموز صنف ده مکتب است ودرمنطقه اشکه داود زندگی میکند.Ali aqa
چند سال قبل نیز یک طیاره توسط صابرشاه و ذاکرحسین دو جوان جاغوری ساخته شده بود که میتوانست با دو نفر در فضا پرواز نماید.

“از سرقت گوسفندان کوچیها تا اعتصاب موتروانان جاغوری!”

340 راس گوسفند کوچیها دوهفته پیش به سرقت برده شد اما کوچی ها مردم جاغوری راتهدید کرده که درمسیردشت قرباغ بامشکل مواجه خواهند شد.
به همین سبب رفت وآمد موترهای کلان باربری متوقف میباشد ونرخ اجناس نیز دربازارهای سنگماشه وغجور افزایش یافته است.nnnnnnnnn

“دادستان، قضا واحصائیه به دنبال شکار!”
بی سرنوشتی حکومت وحدت ملی وعدم اعلام کابینه باعث گردیده که در اداره های محلی فساد اداری گسترش پیداکند این درحالیست که مردم میگویند نرخ وثیقه وتذکره درجاغوری بالا رفته است وبازار دلالی نیزگرم تر ازدیروز شده است بازخواست هم وجود ندارد و آقای ظفرشریف ولسوال جاغوری چکر کشورهای عربی رادارد.
این دومین چکر وی به ملاقات مشایخ عرب میباشد.
چنین به نظرمیرسد که آقای ظفرشریف رگ خواب عرب هارا پیداکرده باشد

“اداره محلی جاغوری حامی سارقین”
درجلسه دیروز شورای ولسوالی، بزرگان اقوام،موتروانان ومسولین محلی ونظامی که در رابطه به ناامنی راه قرباغ – جاغوری دایر شده بود یکی ازبزرگان منطقه، ادارات ولسوالی جاغوری راحامی دزد وبه کفایت خواند
وی گفت اگر به مشکلات امنیتی مردم جاغوری رسیدگی نشود شکایت خواهد کرد.
اما قومندان امنیه با رد این ادعا گفت پلیس جاغوری بی کفایت نبوده وهمیشه تلاش کرده صادقانه درخدمت مردم باشد.

احمدی وفا

درباره نویسنده

احمدی وفا

Leave a Comment