افغانستان خبرها مطالب عمومی

برداشتن لوحه فیض محمد کاتب هزاره و اعتراض شماری از فعالان اجتماعی و فرهنگی در پیوند به این قضیه!

[highlight]برداشتن لوحه فیض محمد کاتب هزاره و اعتراض شماری از فعالان اجتماعی و فرهنگی در پیوند به این قضیه![/highlight]

جاده فیض محمد کاتب امروز گواه راهپیمایی شماری از فرهنگیان و فعالان اجتماعی بود.

برداشتن لوحه فیض محمد کاتب هزاره و اعتراص شماری از فعالان اجتماعی و فرهنگی در پیوند به این قضیه!

برداشتن لوحه فیض محمد کاتب هزاره و اعتراض شماری از فعالان اجتماعی و فرهنگی در پیوند به این قضیه!

امروز جمعه شماری زیادی از باشندگان کابل، از جمله فرهنگیان و فعالان اجتماعی، در اعتراض به اینکه چرا نام کاتب از جاده اش حدف میشوند راهپیمایی نمودند.

این اعتراض کنندگان در حالیکه جاده درحدود پنج کیلومتری کاتب را از میدان مزاری تا دارالامان پیاده روی نمودند از شاروال کابل خواستار نصب دوباره تابلو جاده فیض محمد کاتب، شدند.

به اساس کفته های معترضان به رسانه ها، این جاده در زمان حکومت کرزی توسط شورای وزیران به نام ” فیض محمد کاتب ” نامگذاری شده است؛ اما اکنون شاروالی از قانون تخطی نموده و در صدد برداشتن و حذف نام کاتب از این جاده میباشد.
اینکه چرا این تابلو از این جاده برداشته میشود دلیل آن هم از سوی ارگانهای مربوطه به رسانه ها گزارش داده نشده است؛ اما با آنهم نه تنها فعالان و فرهنیگان مقیم افغانستان، بلکه اکثر مردم در سطح جهان از راه های متفاوت به ویژه از رسانه های اجتماعی این عمل ناپسند را محکوم و خواستار دوباره نصب شدن این تابلو شده است.

چندی قبل نیز اشرق غنی، رییس جمهور کشور کاتب را از جمله شخصیت های مهم و معروف کشور دانست و گفت که این جاده در دوران حکومت کرزی توسط شورای وزیران به نام ” جاده فیض محمد کاتب ” تصویب شده و وی نیز به آن احترام دارد.

فیض محمد کاتب از جمله تارخ نویسان مشهور کشور میباشد که در دوره های حکومت عبدالرحمن و حبیب الله و امان الله، رویدادها و حوادث را به رشته تحریر درآورده و تمام وقایع آن زمان را نوشته است که در حدود دوازده جلد کتاب اکنون از وی باقی مانده و به نام سراج التواریخ یاد میشوند.

تصاویر از صفحه فیسبوک آقای شیرزاد.

رحمانی جاغوری – کابل.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment