افغانستان خبرها مطالب عمومی

عبدالرشید راشد سرپرست قوه قضائیه افغانستان شد

اشرف‌ غنی‌احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، عبدالرشید راشد را به عنوان سرپرست دادگاه عالی افغانستان منصوب کرد.

رئیس دادگاه عالی در افغانستان رئیس قوه قضائیه نیز هست.

آقای راشد، قبلا عضو دادگاه عالی افغانستان بود و به دنبال استعفای سلام عظیمی رئیس قوه قضائیه به این مقام منصوب شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان، صبح روز پنجشنبه اول عقرب/آبان اعلام کرد که رئیس جمهوری غنی احمدزی، استعفای عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین دادگاه عالی افغانستان را پذیرفت.

تلویزیون ملی افغانستان پنجشنبه شب اعلام کرد که آقای غنی احمدزی، عبدالرشید راشد را به عنوان سرپرست قوه قضائیه معرفی کرده است.

در زندگی‌نامه آقای راشد که در وب سایت رسمی دادگاه عالی افغانستان منتشر شده است او در سال ۱۳۲۰ در ولایت بغلان به دنیا آمده است.

برای تحصیلات بیشتر آقای راشد به آمریکا رفته و در دانشگاه جورج واشنگتن، درس خوانده است.

آقای راشد در سمت‌های مختلف در دستگاه قضائی افغانستان کار کرده است.

بر اساس قانون اساسی تا یک ماه دیگر باید رئیس قوه قضائیه انتخاب شود.

رای اعتماد مجلس
محمد عمر حسین‌خیل، آمر فرهنگی دادگاه عالی کشور به خبرگزاری بخدی گفت: ̎فرمان رسمی رییس جمهوری در مورد تقرری عبدالراشید راشد به عنوان رییس ستره محکمه و قاضی القضات کشور تا چند روز دیگر صادر خواهد شد.̎
آقای حسین خیل می گوید که در آینده نزدیک راشد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.

روش انتخاب رئیس قوه قضائیه

براساس ماده ۱۱۸ قانون اساسی افغانستان، دادگاه عالی افغانستان نه عضو دارد که از سوی رئیس جمهوری معرفی ‌می‌شوند و در صورت کسپ رای مجلس عضویت دادگاه عالی را کسپ می‌کنند.

رئیس جمهور از میان این نه تن که رای موافق مجلس را کسپ کرده باشند، یکی را به عنوان رئیس دادگاه عالی یا قاضی القضات انتخاب می‌کند. رئیس دادگاه عالی در افغانستان رئیس قوه قضائیه نیز هست.

مطابق قانون اساسی افغانستان زمان کاری اعضای دادگاه عالی متفاوت است.

سه تن برای ۴ سال، سه تن برای هفت سال و سه تن دیگر برای ده سال به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند.

تا ختم دوره کاری کسی حق برکناری اعضای دادگاه عالی ندارد و در عین حال زمان کاری آنها تمدید نمی‌شود.

با ختم زمان کاری اعضای دادگاه عالی، رئیس جمهوری افراد دیگری را بجای آنها به مجلس معرفی می‌کند.

یکی از جنجالها میان مجلس و حامد کرزی در سالهای گذشته این بود که مدت کاری سلام عظیمی پایان یافته بود اما آقای کرزی حاضر نشد فرد دیگری را به مجلس معرفی کند و آقای سلام عظیمی تا پایان دولت کرزی به کارش به عنوان رئیس قوه قضائیه ادامه داد.

بی بی سی و بخدی

 

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

  • من نمیدانم جاغوری چی گلی به سر مردم زده که این قدر به نام خود مینازد شما اگر هزاره اصیل هستید به هزارگی خود بنازید

Leave a Comment