ولسوالی جاغوری

۳ Comments

  • سایت تان خوب است اما مطالب را ومعلومات تازه را در باره پیشرفت و وضعیت جاغوری را آپديت کنید.
    تشکر
    مختار فطرت

    • آقای فطرت آیا فقط جاغوری مملکت است یا کل افغانستان؟؟ شما افغانی هستید نه جاغوری .

Leave a Comment