مطالب علمی مطالب عمومی

تعریف جدید برای زبان و دیدگاه های شما!

از سابق که کتابهای ادبیات مطالعه میکردیم آنجا زبان را اینگونه تعریف کرده بود:
زبان وسیله افهام و تفهیم میباشد.
اما این تعریفی است که من دیگر از این تعریف استفاده نخواهم کرد و در جایی نخواهم گفت؛ البته باید یادآور شوم که من استاد زبان ادبیات نیستم؛ ولی از منبع معتبر شنیدم که برایم دلایل قانع کننده گفته است که زبان وسیله نمیباشد.
پس اگر تعاریف شما دوستان را هم در مورد زبان داشته باشیم بد نخواهد بود، تا لحظات بعد انشاالله من تعریف جدید را با دلایل برایتان مینویسم؛ اما به شرط اینکه شما هم در این بحث اشتراک نمایید و دیدگاه های تانرا از طریق دیدگاه بنویسید!

جاغوری نیوز از این بعد کوشش مینماید که با نشر یک یک سوژه زمینه بحث و گفتگو را میان بینندگان شان برقرار سازند و امید شما هم از این تصمیم ما استقبال نمایید!

موضوع امشب:( تعریف زبان )

اکنون در پایین نظرات دوستان فیسبوک را میتوانید ببنید!

 • S Zaher Mousavi زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسانهای متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود.
 • عبدالمنان نيازي زبان : عبارت از نشانه ها و سمبول هاي قرار دادي است كه بين انسان ها به نحو قرارداد شده و انسانها از آن جهت إفهام و تفهيم استفاده ميكنند . بنظر من زبان وسيله نيست بلكه سمبول ها و نشان هاي قرار دادي است. تشكر
 • Yasin Nazari ازنظر خودم زبان علمی است که ارتباط بین موجودات زنده را برقرار میسازد. امید وارم قانع کرده باشم
 • Reza Ahmadipoor شايد منظور بعضيها از وسيله يگشي فزيكي باشدكه در انصورت نميتوان گفت زبانهم يگ ماده فزيكي براي افهام وتفهيم است،بنابران 
  ميتوان زبانرا مجموعه از واژه هاي مفهوم دار براي افهام وتفهيم دانست.
  بهر حال منتظرتعريف جديد شما نيز خواهيم بود.
 • Talib TK از نظر من زبان علم نيست زبان وسيله يست كه ارتباط ميان انسانها برقرار مي كند چون در جاي خواندم نوشته بود حيوانات قادر به سخن گفتن ( ميان هم ) نيست و فهم درك هم ندارن به همين سبب اين تعريف را كردم 
  وزبان وسيله يست كه مي توان توسط ان دل بدست اورد يا شكست
 • Talib TK آدمين جان منتظر أستيم
 • Ghazni Bastan زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسانهای متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود.
  • جاغوری نیوز-jaghorinews.com با سلام مجدد خدمت همه دوستان و بینندگان جاغوری نیوز!
   بعضی از دوستان دیدگاه های خوبی نوشتند و ما هم از آن استقبال مینماییم.
   بینندگان عزیز اگر برای زبان این تعریف را به کار ببریم شاید مناسبتر از همه باشد:
   زبان سازواره یی است که برای بیان و پذیرش عواطف، احساسات و اندیشه ها میان انسانها و موجودات دیگر هم به کار میرود.
   سازواره یا ارگانیسم: مجموع اجزای تشکیل دهنده موجود زنده، اعضا، اندام.
   اما در اینجا منطور از سازواره ، همان مجموع اجزای تشکیل دهنده کلام را افاده میکنند.
   و بعضی از دوستان نوشته اند که دیگر موجودات قادر به سخن گفتن نمیباشد؛ اما این مورد را به یاد داشته باشیم که آنها نیز به نوعی با هم در ارتباط هستند و انتقال اندیشه میکنند. مانند گوشفند و بره شان که بع بع میکنند، و ده ها مثال دیگر… و دیگر اینکه ما تنها زبان گفتاری نداریم، بلکه برعلاوع زبان گفتاری زبان اشاره یی و نوشتاری هم داریم.
   اینکه میگوییم زبان وسیله نیست به این دلیل میباشد که وسیله بعد از مدت زمانیکه مورد استفاده قرار گرفت فرسوده شده و از بین میرود ودیگر شاهد رشد 
   آن نخواهد بودیم؛ مانند موتر، موتور، بایسکل، طیاره، تلفن و …
   اما زبان هرچه بیشتر استفاده گردد روز به روز رشد کرده و تا زمانی که گوینده دارد از بین نمیرود.

   رحمانی جاغوری – کابل افغانستان

رحمانی جاغوری – 22 میزان 1392 مطابق با 14 اکتبر 2014
– کابل افغانستان –

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment