افغانستان خبرها مطالب عمومی

این بار یک دختر نوجوان جاغوری خودش را به دریاچه انداخت و از بین رفت!

این بار یک دختر نوجوان جاغوری خودش به دریاچه انداخت و از بین رفت!

با آنکه ولسوالی جاغوری به استثنای مسیر راه های شان، از امنیت خوبی برخوردا است؛ اما متاسفانه قتل در این ولسوالی طی چند سال اخیر افزایش یافته است.

به گزارش وبسایت رادیو پیام جوان؛

مقام های محلی جاغوری  می گویند، بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) ۲۹ ثور ۱۳۹۳  یک دختر خانم جوان در قریه قره قول ولسوالی جاغوری به دلیل خشنونت های خانوادگی دست به خودکشی زده است.

قرار اظهارات احسان الله علم یار فرمانده پولیس ولسوالی جاغوری، به رادیو پیام جوان، روز گذشته ساعت ۵ عصر طی تماس تلفنی برای قوماندانی امینه ولسوالی جاغوری گزارش رسیده بود که یک دختر خانم جوان در منطقه قره قول ولسوالی جاغوری دست به خود کشی زده است.

وی افزود، این دختر شیرین گل نام داشته و  از به خاطر خشونت های خانوادگی خودش را داخل آب دریاچه جاغوری انداخته، و از بین رفته است؛ اما این روشن نشده که عامل اصلی خشونت خانوادگی در چی بوده است؟

فرمانده پلیس جاغوری در ادامه افزوده: جسد شیرین گل بعد از معاینات طبی بخاطر خاک سپاری به خانواده اش تسلیم داده شده است .

این گزارش دومین قتلی است که امسال 1393 در ولسوالی جاغوری اتفاق افتاده است، چندی قبل نیز  در ماه حل نیز مردم ولسوالی جاغوری شاهد کشف یک جسد از منطقه لومان جاغوری بودند که در بین یک موتر یافت گردیده بود.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

  • تشکر از آقای رحمانی و وبسایت جاغوری نیوز جهت اطلاع رسانی تان

Leave a Comment