فرهنگ و هنر مطالب علمی مطالب عمومی

محبت به انسان، انسانیت است.

محبت به انسان، انسانیت است.
عبدالعدل دای‌فولادی
آدم‌کُشی اوجِ جهالتِ انسان است. اما چرا اولادی آدم خلافِ آدمیت، با دیانت مظهرِ حیوانیت می‌شود؟ مگر از فرطِ خوی حیوانی نیست که جاهل به طمعِ قدرت و برتری، با قتلِ انسان راضی و آرام می‌شود؟ اما، محبت به انسان مظهرِ انسانیت در انسان است. و تبارزِ خوی انسانیت در انسان روندِ ظهورِ کرامت در سیرتِ انسان است. از کرامت بیخی دور است آن جاهلی که برای قدرت، دشمنِ انسانیت در خود است. اما، انسانیت ماهیتِ انسان است. و خلافِ کُلِ مخلوقاتِ عالَم، خلقتِ وجودِ انسان مقدم بر تبارزِ ماهیت در انسان است. و تبارزِ ماهیت، رَوندی انسان‌شدنِ انسان است. و انسان‌شدن در عاقل شدن است. یعنی، تبارزِ ماهیتِ انسانیت قایم بر روندی عقلانی‌شدن انسان است. از منظرِ عقل، جهل عاملِ حیوانیت در انسان است. اگر حیوانِ درنده استعدادِ عقل می‌داشت از خصلتِ دَدی می‌ماند. و آدمی از بی‌عقلی بدتر از دیو و دد درنده می‌شود. اما، عقل مصدرِ آدمیت در بنی‌آدم است. انسانیت بنیادِ آدمیت است. و محبت به اولادی آدم اصلِ اولِ انسانیت است. جاهل محبت به آدم ندارد که معنای انسانیت در بنی‌آدم را نمی‌داند. و آن‌که محبت به آدم ندارد، در آدم‌کُشی و بی‌رحمی سرآمد است.
محبت به انسان جزء ایمان است به شرطی که ایمان عقلی باشد، میراثی نباشد. در جهل، بی‌رحمی با انسان ایمان می‌شود. یعنی قتلِ انسان، اوجِ جهل در ایمان است. و جاهلی که در جنگِ سُلطه بر دیگران، به انسان‌کُشی و بی‌رحمی خود معترف است، سنگدلی مظهرِ حیوانیت در اوست. یعنی، تا قفلِ عقل باز نشود، ایمان جاهل تا به آخر ضدِ انسان می‌ماند.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

Leave a Comment