افغانستان خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

حاکمان مستبد و بلندگوهای اوباشان از روسیاهی شان در تاریخ افغانستان نام‌نویسی کردند!

حاکمان مستبد و بلندگوهای اوباشان از روسیاهی شان در تاریخ افغانستان نام‌نویسی کردند!

بلاخره حاکمان مستبد که بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده‌اند کارِ خود را با ترقانیدن شکم و تیت و باد کردن «شکمبه‌روده» شان در میان مظاهره‌کننده‌ها انجام دادند؛ این یعنی نام‌نویسی از روزگار روسیاهی آنان در تاریخ!

جنبشِ روشنایی از همان آغاز به منظور تأمین عدالت اجتماعی و احقاق حقوق شهروندان به حاشیه‌رانده شده‌ی افغانستان شکل گرفته و شعار سر دادند، و دو بار یکی به‌تاریخ 27 ثور و دیگری هم امروز دوم ماه اسد 1395 خورشیدی، تظاهراتی را به همین منظور راه‌اندازی کردند که در تاریخ این خرابستان از «خوبی‌ها» نمونه است. با آنکه حاکمان مستبد خیلی تمایل داشتند که پاسخ مظاهره‌کننده‌ها را با تیر و گلوله‌ی تفنگ بدهند؛ با آنکه خیلی از خودفروخته‌ها بلندگوی همین اوباشان و روسیاهان تاریخ بودند و مانند بلندگوهای مسجد شب و روز داد میزدند و با تمام توان از حکومت فاسد حمایت می‌کردند؛ اما این عدالت‌خواهان با استقبال از نیروهای امنیتی و جلوگیری از آشوب، به آنان گل تقدیم کردند، شهر را پاک‌کاری کردند و در گرمای روز با گیلاس پر از آب گلوی خشکیده‌ی همین نیروهای امنیتی را تر کردند. این یعنی به مدنیت‌رسیدن واقعی و پی بردن به انسانیت و مصداق بر مدیریت سالم جامعه جهت تامین عدالت توسط همین نیروهای خروشان و انسان‌های واقعی و حقیقی!

اما متاسفانه دُکتر نام‌ها، حاجی‌نام‌ها، مجاهدنام‌ها و مدیر‌نام‌های ارگ چی کار کردند؟؟؟ تماس گرفتند با مزدوران شان و انتحاری‌ها را در میان نیروی خروشان جامعه که داد از عدالت میزدند انفجار دادند و در برابر گل‌دهی و تر نمودن گلوی خشکیده‌ی نیروهای امنیتی به واسطه‌ی عدالت‌خواهان را با جریان‌دادن جوی از خون همین نو اندیشان و روشن‌اندیشان پاسخ دادند.

یادداشت: از آن‌عده دوستانیکه در داخل افغانستان حضور دارند صمیمانه تقاضا دارم که جنازه‌های مثله‌شده‌ی که امروز شهید شده‌اند را به ارگ انتقال دهید و با شدت تمام این رویداد را تعقیب و بررسی کرده و تا رسیدن به آخرین خواست‌های تان با حکومت که از عبدالرحمان و نادرشاه به میراث مانده؛ مانند شخصیت بزرگ مثل فیض‌محمد کاتب، بابه مزاری، آقای شفیع و… مبارزه کنید و ریشه ظلم و استبداد را از ریشه بخشکانید تا رها شوید.

هم‌صدا شویم تا رها شویم!

Arash Aryan

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment