افغانستان خبرها رسانه ها مطالب علمی مطالب عمومی

نسخهء پی دی اف هفته نامه ی کارا “ویژه ی کارگر”

پدرم همیشه به عکس‌اش زل میزد و از پدرش قصه‌ها می‌کرد. به‌طور مثال می‌گفت: پدرش کارگر بوده است و با آخرین ستاره از آسمان شب به‌خانه بر می‌گشته است. می‌گفت پدرش تمام روز درخت می‌شده و به‌بار می‌نشسته تا شب با دست پر از سیب به‌خانه برگردد. می‌گفت: پدرش خورشید بوده است.
بلی اینگونه پدرم عمریست برایم سوره‌ی نان می‌خواند و اما من امروز فهمیدم که کار بخشی بزرگ و شاید زیربنایی‌ترین قسمت زندگی انسان‌ها باشد، چرا که از کار می‌توان به جوهره‌ی درونی افراد پی برد و وقتی این جوهره‌های درونی آشکار شوند و استعدادهای بالقوه ظهور کنند می‌توان به حضور جامعه‌ی پویا امیدوار بود و همین جوهره‌های درونی اند که لازمه‌ی ایجاد یک زندگی معقول و ایده‌آل برای انسان و انسانیت هستند. پس پدرم راست می‌گفته که کارگر خورشید است….
ادامه‌ی متن را روی فایل پی‌دی‌اف هفته‌نامه‌ی کارا دنبال می‌توانید!

Kara-weekly-6th#-workers-day

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment