مطالب علمی مطالب عمومی

روابط خوب میان انسان‌ها سازنده‌ی جامعه‌ی بزرگی خواهد بود

به باور آگاهان خانواده در حقیقت زیربنای جامعه‌ی سالم را تشکیل می‌دهد و روابط دوستانه و هم‌یارانه در واقع روح خانواده‌های شاد و کارا می‌باشد. خانواده بهترین محل برای کودکان است که محبت و احترام را یاد بگیرند و بدانند چطور با دیگران ارتباط سالم و محبت‌آمیز برقرار کرده و آن‌را نگهداری کنند.

روابط که بر مبنای ترس و خشونت استوار باشد هیچ‌گاهی نه تداوم پیدا می‌کند و نه هم پرستار هیچ‌کدام از هم‌سران و یا خانواده‌ی می‌تواند باشد که امید به پرورش آن دارد. چقدر تأسف‌آور است هنگامی که نخستین تجربه‌ی یک جوان با «خشونت و تجاوز جنسی» همراه باشد و عواقبی دارد که گراف اندوه انسان را سیر صعودی می‌بخشد.

چنین تجربه‌ی می‌تواند اعتماد به نفس شخص را از میان ببرد. برخی‌ها ممکن است خشونت را چیزی عادی تلقی کنند و در این اندیشه باشند که سزاوار رفتار بهتری نیستند. خشونت ممکن است خواسته و یا ناخواسته به عنوان یک نوع از رفتار آموختانده شود که در حال حاضر یا در نسل بعدی استعداد افراد را در ایجاد روابط سالم با دیگران از بین ببرد.

وقتی که والدین به فرزندان شان یاد می‌دهند که روابط خوب یعنی چه؟ در حقیقت به جوانان کمک می‌نماید تا خود ارزش‌های اخلاقی خویش را پرورش دهند. این امر فرصتی است که در آن فرزندان می‌توانند در باره‌ی موضوعاتی که برای‌شان نگران کننده یا مبهم است گفتگو کنند.

به باور خیلی‌ها نقش دولت در این نیست که به مردم دیکته کند چطور زندگی کنند؛ چون روابط افراد باهم یک موضوع خصوصی و محرمانه است. در صورت نادیده گرفتن این موضوع ممکن این امر باعث شود تا کیفیت زندگی تمام کسانی‌که درگیر آن هستند کاهش یافته و تیره‌کننده هر جامعه‌ی باشد که تحمل کننده‌ی این وضعیت هستند.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment