افغانستان مطالب علمی مطالب عمومی

برق یکی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای بشر در عصر امروز! (1)

برق یکی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای بشر در عصر امروز! (1)

  • رحمانی جاغوری Rahmani 4-3

بدون شک که میدانیم انرژی برق به عنوان یک انرژی فراگیر، پاک و قابل انتقال و قابل قبول برای همه میباشد که استفاده ی متنوع و گسترده پیدا نموده است. بنابر این جایگاه و نقش این انرژی در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث گردیده تا صنعت برق در برنامه های کلان توسعه ای کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده برخوردار گردد.

استفاده از انرژی خدادادی موجود درطبیعت همیشه مد نظر بوده است. مطالعات گوناگون برای تغییر شكل انرژی به طور كه به شکل مطلوب آن ساده باشد صورت گرفته است. حاصل این كوشش ها، انرژی الكتریكی است كه از تبدیل سایر انرژیها بدست می آید.
امروزه یكی از مهمترین شكلهای انرژی كه در تمام جهان مورد استفاده قرار میگیرد انرژی برق است.

برهمگان هویدا و آشکار است که قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشور های جهان توسط مرکز تولید مانند نیروگاه های بخاری، آبی، هسته ای و سایر نیروگاه های انرژی تولیدی برق به وجود می آید. به عنوان مثال انرژیهای میخانیكی و کیمیاوی و حرارتی را میتوان به انرژی الكتریكی تبدیل كرد؛ اما تولید و به دست آوردن انرژی برقی صرف به همین ها خلاصه نمیگردد، پس از آنکه دانشمندان دنیا متوجه شدند که انرژی های فسیلی پس از مدتی از بین خواهد رفت و دیگر نیازهای بشری را برآورده نمیتواند، در تلاش شدند که باید جاگزین برای این نوع انرژی پیدا نمایند، که همانا انرژی قابل تجدید میباشد.

انرژی قابل تجدید به انگلیسی Renewable energy)) که انرژی برگشت‌پذیر نیز نامیده می‌شود، به انواعی از انرژی می‌گویند که منبع تولید آن نوع انرژی، بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک مدت زمانی کوتاه مجددن به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. که این پروسه و تجدید شدن انرژی توسط طبیعت در عصر امروز بهترین گزینه برای جاگزین نمودن انرژی های فسیلی قلمداد میگردد و تعداد کثیر از دانشمندان حتا دولتها و مردم در تلاش اند تا از این انرژی خدادادی که در طبیعت میباشد استفاده نماید.

جهت اینکه بتوانیم انرژی برق را به دست بیاوریم لازم تا یک نوع دیگر از انرژی را به مصرف برسانیم، به عنوان مثال در استیشن های تولید برق آبی از انرژی پوتنشیلی آب، در استیشن های بخاری و گازی از انرژی حرارتی مواد سوخت فسیلی، در دستگاه های بادی از نیروی باد و در دستگاه های خورشیدی از تشعشعات نور آفتاب برای تولید انرژی برق استفاده صورت میگیرد.

با در نظرداشت مطالب فوق مراحل تولید برق در عموم به دو طریقه امکان پذیر میباشد؛ اول اینکه در زمان تولید مواد اولیه از بین نمیرود، مثل استیشن های خورشیدی، آبی، بادی، مد و جذری، جیوترمل و بایومس. و طریقه دوم آن طوری میباشد که در زمان تولید برق مواد اولی آن از بین رفته و خواص شانرا از دست میدهد؛ مقل دستگاه های برق حرارتی، هستوی و دیزل جنراتورها.

پس از اینجا به این نتیجه میرسیم که بهترین نوع به دست آوردن انرژی برق به طریقه ی میباشد که مواد اولیه آن از بین نرفته و پس از یک سایکل یا دوران طبیعی دوباره تجدید گردد. چون استفاده از این روش برای محیط زیست هم مضر نبوده و از یک طرف دارای عمر طولانی تر نسبت به انرژیهای غیر قابل تجدید بوده و اقتصادی تر از آن تمام میشود.

ادامه دارد…

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment