افغانستان خبرها مطالب عمومی

وعده های پوچ!!!

روزی این جماعت، پی صحبت های دلنشین؛ اما فریبنده، اشرف غنی- عبدالله، محقق و سرور نشسته بود. چه امیدی از فردای بهتر داشت. هر یک از تأمین امنیت راه های ورود به جاغوری حرف زدند. از ایجاد مراکز آموزشی و تأمین رفاه اجتماعی گفتند. آنها از قیر ریزی سرگ های جاغوری وعده دادند. یکی به صراحت از ولایت شدن جاغوری گفت دیگری گفت آن را بررسی می کند. یکی گفت وقتی امریکا بودم آرزو داشتم اینجا یک معلم ساده باشم. وعده داد که این زندان طبیعی را تمام خواهد کرد. عجب روزگاری بود، به راستی که سیاست پدر و مادر ندارد و برخی سیاستمداران ما چه حرامزاده ی می باشد. برخی از بس سیاست را بد بازی می کند، دیگر هرگز دوست و دشمن نمی شناسد. حتا او کی خود را پرچم دار عدالت معرفی می کرد و این مردم از او بارها استقبال کرده بود به دادخوهان خون شهدایش ریشخند زهرآلود زد. اما امروز ورق تاریخ طوری دیگر نوشته می شود.این مردم حالا نه تنها امنیت راه های شان گرفته نشده است، بل در خانه خود هم امنیت ندارد. امروز این مردم دیگر به استقبال آن چهار حاکم نیامده است، بل که برعکس اگر هر یک از آنها در این جمع ظاهر شود دیگر از تمام صحنه ها غایب خواهد شد. این جماعت با گلو گرفته بعد از انقلاب مدنی برای رای دادند به آن حاکمان، آمده اند به شرف آنها نفرین نثار کنند. روزگاری سختی است. این جماعت امید را از آن چهار می برد و امید دیگر را در ذهن خلق می کند. چشم همه به فردای بدون سیاست مدار ریا کار و مردم فریب است. بنازم آن صبر و شیکیبایی شما خوبان و مردم آزادی خواه و مدنیت اندیش را. زادگاهم! میلیون ها انسان امروز در غم ما شریک است و همصدا با ما می باشد. با تبسم و همرهان اش بدرود بگوید و بدانید تبسم، تبسم رویایی یک زندگی بهتر خواهد بود.

نویسنده: دیدار مشرقی

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

  • ما مردم هزاره باید اگاه باشیم و باشد تا دیگر فریب رهبران دروغین و ریا کار را نخوریم . ما نسل جوان هزاره باید نهایت متوجه حال ما باشیم. سر نوشت جیزی نیست که دیگران برای مابنویسد ما باید سر نوشت مان را با دستان خود رقم بزنیم . همدیگر پزیری داشته باشیم و همدیگر را تحمل بکنیم. جوانان اگاه و پر افتخار هزاره ما باید به یاد داشته باشیم تا ما به وحدت و یکپارچگی نرسیم هیچگاه موفق نمیشویم. هزاره هزاره است بامیان غزنی ندار دبهسود و دانکندی ندارد شیعه و سنی ندارد .در هر جای ازدنیا از هر مردم که باشد تعصب نژادی حرف اول را می زند. ما باید نژاد و فرهنگ خود را به جهان و افغانستان بشناسانیم تا درک کنند و بدانند که ما فقط به نام هزاره نیستیم ما هزاره ای هستیم و از نژاد هستیم که استعداد و توانای هر کار را داریم .
    . به امید پیروزی هز چه بیشتر ما :

Leave a Comment