افغانستان خبرها مطالب عمومی

حادثه گازگرفتگی در جاغوری جان چند تن را گرفت!

حادثه گازگرفتگی در جاغوری جان چند تن را گرفت!

با کمال تاسف و تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودم که دو تن در جاغوری در اثر گازگرفتگی جانهای شانرا از دست داده و پای یک تن دیگر هم به شفاخانه کشانیده شده است.
در مورد از بین رفتن دو تن ” یکی مادر جوان و دیگر دخترش ”  در سنگماشه، اطلاع دقیق وجود دارد که از بین رفته و شوهرش در شفاخانه بستر شده است.
اما در بعضی از صفحات فیسبوک همچنان نوشته است که در منطقه سبز سنگ حیدر جاغوری نیز همچو اتفاق رخ داده. اینکه حقیقت دارد یا ندارد اطلاع دقیق وجود ندارد.

حادثه طوری اتفاق افتاده که در اطاق خواب بخاری گازی روشن بوده و بعد از روشن شعله آن فضای اتاق را گاز میگیرد و در نتیجه منجر به از بین بردن این افراد میشود.
بنابرین مدیریت وبسایت جاغوری نیوز، مراتب تسليت و همدردي خويش را به اقارب و بازمانده گان درگذشتگان، ابراز داشته و براي شخص مریض در شفاخانه شفای عاجل و برای در گذشته  از بارگاه ايزد متعال جنت فردوس استدعا مي نمايد.

امید میرود که شما مردم عزیز و ارجمند در قسمت استفاده از گاز بی نهایت محتاط باشید و نگذارید که اینبار جان یک هموطن دیگر ما از این راه گرفته شود.

رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز – کابل

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment